Последни Новини

Националният военен университет „Васил Левски“ бе домакин на втората научна конференция „Логистиката и обществените системи“

​​​​​Показват керамичен котел на 10 века и оброчна плочка с тракийски конник, открити на крепостта „Ряховец“
март 9, 2023
Петър Москов, председател на КОД: Служебните правителства на Румен Радев носят социализъм в икономиката и външно-политическа изолация на България
март 24, 2023
Покажи всички

Националният военен университет „Васил Левски“ бе домакин на втората научна конференция „Логистиката и обществените системи“

В Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново на 16 и 17 март се проведе втората научна конференция на тема „Логистиката и обществените системи“. Конференцията беше открита от полковник Георги Крайнов – Заместник-началник на Национален военен университет „Васил Левски“. Целта на конференцията бе да се представят резултатите от научните и научноприложните изследвания в областта на логистиката, да се обменят идеи и опит между участниците, да се откроят проблемите в сферата на логистиката и да се потърсят възможни решения за тях. Първото издание на научния форум се проведе през 2021 г.
Като краен резултат се открои важната роля на логистиката за всички обществени сфери – военна, бизнес и публична и социална сфера. Фундаменталните основи на логистиката за всички сфери е еднаква, но поради спецификите на отделните сектори и логистиката се отличава с редица особености. Затова конференцията бе фокусирана върху три тематични направления – „Военна логистика“, „Бизнес логистика“ и „Социална логистика“. Още с първата конференция „Логистиката и обществените системи“ бе обособено тематичното направление „Социална логистика“, което се яви пионерно не само за научната инициатива на военния университет, но и изобщо за страната. Интересът за представяне на научни доклади към това направление бе подчертано голям, което доказа, че логистиката в публичната и социалната сфера е също толкова важна, колкото военната и бизнес логистиката. Тепърва социалната логистика ще се развива в научен аспект и ще се подобрява и усъвършенства в практико приложен аспект.
Научната конференция се проведе с подкрепата на Началника на университета Бригаден генерал инж. Иван Маламов и заместник-началниците на университета – полк. доц. д-р Николай Урумов, полк. Георги Крайнов, полк. Георги Пенчев и полк. Иван Йовков, както и ръководството на факултет „Логистика и технологии“ в лицето на полк. проф. д-р Свилен Стефанов и подп. доц. д-р Григор Григоров.
Организатор на втората научна конференция на тема „Логистиката и обществените системи“ бе катедра „Логистика на сигурността“. Конференцията се проведе на много високо научно ниво, благодарение на професионалните организационни усилия на началника на катедрата подп. доц. д-р Николай Стефанов и усърдната и екипна работа по подготовката на форума на научните и техническите секретари на конференцията – подп. доц. д-р Даниел Манолов, проф. д.н. Ваня Банабакова, доц. д.н. Елица Петрова, гл. ас. д-р Николай Камарашев, майор ас. д-р Иван Данев и ас. Анелия Николова – всички членове на катедра „Логистика на сигурността“.
Към конференцията проявиха интерес голям брой докладчици. Общият брой участници е 100, а броя на научните доклади е 113. По тематични направления, във „Военна логистика“ бяха представени 28 доклада, в „Бизнес логистика „ 45, а в „Социална логистика“, съответно 37.
Външните участниците от България са от 12 висши училища, фирми, министерства и ведомства – Университета за национално и световно стопанство – София, Сoфийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по телекомуникации и пощи – София, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, Военна академия „Георги С. Раковски” – София, Технически Университет – Варна, Медицински университет „Параскев Стоянов“ – Варна, Министерство на вътрешните работи, София и други.
За втори пореден път в конференцията взеха активно участие преподаватели и докторанти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов. Голям принос за това имаха проф. д-р Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси“, проф. д-р Стоян Проданов – ръководител на катедра „Финанси и кредит“ и доц. д-р Ирена Емилова – ръководител на катедра „Мениджмънт“, които участваха, както лично така и ангажирайки в конференцията и множество членове на техните катедри и докторски програми. Само от факултет „Финанси“ са представени 18 научни доклада, сред които 12 доклада на докторанти-финансисти, чието участие във форума бе подкрепено от академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“. В знак на признание за активната роля в развитие на научните изследвания от страна на първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ бяха връчени юбилейни плакети „LXX ANNIS” на водещия учен от катедрата-организатор на конференцията проф. д.н. Ваня Банабакова и на началника на катедрата подп. доц. д-р Николай Стефанов.
В конференцията участваха и 17 преподаватели от 5 университета в чужбина – Военна академия на Словашките въоръжени сили „Генерал Милан Растислав Стефаник“, Липтовски Миколас, Република Словакия, Чехановски университет, Чеханов, Полша, Академия по приложни изкуства „Ян Амос Комениус“, Лезно, Полша, Университета по военни науки, Варшава, Полша и Университета по отбрана, Белград, Република Сърбия. Девет от чуждестранните участници присъстваха лично на конференцията.
В конференцията представиха доклади не само академични учени, но и специалисти от практиката. Тяхното участие бе изключително важно, защото по този начин се съчетават научните с практико-приложните изследвания и настоящата конференция ще има принос за постигане на по-голяма симбиоза между образование, наука и практика, което е основна задача в съвременните условия на всички университети в България и по света. В конференцията взеха участие като съавтори в научни доклади и студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски“. Заедно с многобройната група участници във форума от свищовска страна бяха и украинските студенти Анастасия Рижова и Олександър Матушевский, които изучават „Международен финансов мениджмънт“ за двойна диплома, организиран от финансовите катедри на СА „Д. А. Ценов“ и Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница, Украйна.
Пленарната сесия на конференция включваше три презентации. В направление „Военна логистика“, пленарната презентация беше представена от майор инж. магистър Жураж Пагачик от Военната академия на Словашките въоръжени сили „Генерал Милан Растислав Стефаник“, Липтовски Миколас, Република Словакия и бе на тема „Акредитация на курсовете по Логистика в НАТО“. Втората пленарна презентация беше в направление „Бизнес логистика“, и се представи от господин Йордан Дерменджиев – специалист-спедитор в „Логистика 4“ ООД, Ямбол, на тема „Иновации в аутсорсинга и софтуерните продукти в съвременната бизнес логистика“. Третата пленарна презентация бе в направление „Социална логистика“ и беше представена от доц. д.н. Мария Илчева от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с тема „Зелена трансформация на социалната логистика – приложения и добри практики“.
В пленарната сесия се включи с изказване по изключително актуална за настоящия период в България тема „Роля на логистиката при организация произвеждането на избори и референдуми“, доц. д-р Атанаска Тунтова – преподавател във Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив и заместник-кмет на Район Южен в Пловдив.
Големият интерес към вече поредното издание на научната конференция „Логистиката и обществените системи“ от страна на участниците от България и чужбина, показва, че тя заема своето достойно място сред научните форуми в България.

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Занимавам се с журналистика от 28 г. Кореспондент съм на вестник "Труд" за Великотърновска област. В личния ми сайт "Helios-as" ще намерите интересни четива за здраве, красота, наука, култура, образование, туризъм, изкуство, пътешествия. Благодаря за интереса и приятно четене!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!