Последни Новини

Мирослав Евтимов, юрист и политолог: „Десен форум“ е с потенциал за автентична съвременна и устойчива политическа десница в България

Писателят Асен Сираков пред ученици: Добре написаната приказка или история е вечна, може да я четеш и на 10, и на 60 години!
април 29, 2022
Бъдещ педагог убеди ученици, че знанието е магия
май 4, 2022
Покажи всички

Мирослав Евтимов, юрист и политолог: „Десен форум“ е с потенциал за автентична съвременна и устойчива политическа десница в България

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

-Господин Евтимов, Вие сте сред учредителите на проекта „Десен форум“ на национално ниво и координирате дейностите за Велико Търново. Разкажете за тази инициатива.

-„Десен форум“ на този етап е гражданска инициатива. Подкрепят я граждани с десни убеждения и активна гражданска позиция, за които през годините постигането на европейските нива на развитие е постижима цел. Нашето желание е да обединим представители на българското общество, които са с критично мислене към институциите и държавното управление, позовавайки се на принципите, които са устоите на правовата държава, на общочовешките ценности и др.

В „Десен форум“ сме се събрали хора, за които е важно как се управлява страната ни и как работят институциите. В днешния глобален свят смятаме, че България трябва да заеме своето истинско достойно място в рамките на Европейския съюз и във всички други международни организации, на които е член. Убедени сме, че десният път е правилния за България.

Това, което трябва да е в основата на нашето съвременно мислене.

-Какви дейности ще инициирате като един от създателите на формацията?

-Първо трябва да направим оценка дали преходът в България е приключил. Това е тема, на която сега няма да се спирам, защото редица анализатори, политолози, икономисти са на различно мнение. Според повечето от тях преходът в България е приключил още преди години. Но, за да дадем отговор на този въпрос, трябва да знаем към какво сме се насочили. Според някои анализатори преходът е свършил с приемането на България в ЕС и НАТО. Ако приемем тази точка за вярна и отправна, трябва да си дадем ясна сметка ако преходът действително е свършил, ние къде се намираме? Преходът до какво ни доведе? Важно е да се направи такъв задълбочен анализ, за да видим перспективите за бъдещото развитие на страната. Належащо да погледнем отделните сектори на какво ниво са. Например ако съсредоточим вниманието си върху сектор „Енергетика“, който в момента е най-актуален, ще забележим, че има редица пропуски. Изникват въпросите: Имаме ли енергийна независимост? На каква цена потребителите получават отделните разновидности енергията? Ако анализираме сектор „Здравеопазване“ трябва да си дадем ясна сметка в какво състояние е той. Как се развиват ресорите „Икономика“, „Образование“ и т.н.?

-Какви са критериите, по които ще се прави оценката?

-Може да се направи сравнение с други държави, които също през 90-те години на миналия век редом с нас тръгнаха към изграждане на пазарна икономика като Чехия, Унгария, Полша, Словакия. Може би трябва да видим техните постижения и да ги сравним със ситуацията у нас. Когато си направим самопреценка и установим къде се намираме, само тогава ще сме наясно с реалното състояние на държавата, обществото и да определим по какъв път да се развиваме занапред.

Всичко това обаче може да се случи, когато се вземе мнението на експертите в отделните сектори. Именно това е идеята на „Десен форум“- да обедини хора с активна гражданска позиция, специалисти от различни области, политици, хора можещи, отговорни. След това да се пристъпи към изграждане на съвременни и правилни политики, които задължително да са на база правен анализ.

-Освен,че сме затънали в кризи и политическата обстановка у нас е нажежена. Има напрежение в управляващата коалиция. Ще се стигне ли до предсрочни избори?

-Засега все още работим в експертно отношение и идеята за ясна оценка и изграждане на секторни политики, по каквито се движеше западния свят през 70-те години на миналия век. Затова и мотото, което използваме е една мисъл на Маргарет Тачер: „Има два пътя-единият е десен, другият е грешен!“.

Ако се върнем назад във времето, ще видим, че такъв вид политики и политици дадоха онази стабилност на Западния свят, която за съжаление днес не е много характерна за него и всяко едно отклонение води до деформации и в западните общества.

С всеки изминал ден става ясно, че правителството у нас не е в състояние да се справи с важните задачи. То не може да се справи, защото не даде вярна оценка на страната, когато пое властта. Правителството не изработи секторни политики и не потърси експертите, които могат да дадат работещи решения за изход от кризата и успешното развитие на държавата. Виждаме, че правителството няма започнати истински реформи в нито една сфера, има единствено моментни, палеативни антикризисни мерки. Така това правителство показва, че явно не може да се справи с голяма част от задачите, които се очертаха заради COVID-кризата, заради световните проблеми с инфлацията, последствията от войната и т.н. Когато едно правителство показва слаби резултати, е нормално да се търси неговия заместител. При всички случаи смятам, че ще се стигне до предсрочни избори, защото виждаме ескалиращото напрежение и в самата коалиция.

Участието на „Десен форум“ в едни бъдещи избори не бива да е самоцел, а трябва да бъде с правилните и точни решения. Затова е необходимо първо да погледнем дали имаме истински политически субекти, които могат да дадат точно този тип политика. Смятам, че участието на „Десен форум“ трябва да е активно в обществения живот, защото изработването на тези политики е важно да намерят своето приложение. Това става единствено чрез властта, а достигането до властта в нашето демократично общество се случва само чрез единствен конституционно определен път и той е чрез избори.

Личното ми мнение е, че да се участва в избори с ясно и точно формулиран идеологически десен политически формат, трябва да намери своята изява във вот, а и в управлението на страната.

-На какви личности ще залагате в „Десен форум“?

-Още с учредяването на инициативата като дискусионен десен форум бяхме потърсени от множество експерти на национално ниво. Освен това, когато започнах структурирането на общински дискусионен форум във Велико Търново, към мен се обърнаха специалисти от различни области и мога да кажа, че действително в България има много знаещи и можещи хора, друг е въпросът сега действащите партии до колко се обръщат към тях и дали търсят експертното им становище.

Капацитетът, с който може да се управлява страната е много голям с оглед на подготвени хора с опит.

-Разчитате ли на подкрепата на бизнеса в страната?

-Бизнесът е наш основен партньор в разработването на тези политики. Голяма част от предприемачите в страната говорят за истинския и реален бизнес-този, който произвежда и създава добавена стойност. Изключвам това, което ГЕРБ създаде като порок, а именно да се създадат фирми, които да работят само по обществени поръчки. Това не носи добавена стойност. Това са дружества, които трябва да усвоят едни средства и те да бъдат разпределени по веригата.

В момента реалният бизнес изнася на гърба си цялата тежест от настоящата криза и той винаги е бил най-сериозно засегнат. Много бизнесмени във Великотърновска област, а и в цялата страна поддържат връзки и участват в работата на дискусионния „Десен форум“. Дават идеи, които са работещи. Чрез бизнеса, който е в работещия сектор получаваме ясна представа за микро и макро-икономическата рамка на страната и състоянието, в което се намираме по отношение на икономика и финанси. За нас това взаимодействие е истинско постижение, защото голяма част от бизнеса ползва много добри консултанти в областта на финансовия, икономическия, банковия сектор, както и изключително подготвени юристи. Така експертите, които са в бизнеса, се включват активно и в работата на „Десен форум“.

-Имате ли идеи за развитие и на регионални политики?

-Инициативите на „Десен форум“ освен за национална политика, трябва да имат измерение и на регионално ниво, защото отделните общини имат свои специфики. Разбира се те също разполагат с необходимите специалисти, които могат да са полезни при справяне с обществените проблеми.

Във Велико Търново към инициативата на дискусионния „Десен форум“ вече участват архитекти, икономисти, юристи, лекари, журналисти, университетски преподаватели и др. Това е много добра база, на която може да се стъпи за решение на местни проблеми.

Един от начините е да имаме една година време да видим кои са най-наболелите проблеми в общината, а те са много. Накъдето и да се обърнем, се сблъскваме с дисертацията на кмета инж.д-р Даниел Панов, а именно бедствия и аварии. Сега е време наистина да се заложи точно такава истинска програма за управление, която може да превърне старопрестолния град в това, което трябва да бъде. Бил съм в много страни по света и мога да кажа, че Велико Търново има сериозен потенциал, но той не се използва пълноценно.

-Залагате ли на младите кадри?

-Ангажирам се и със инициативата за работа с младите хора. Непрекъснато се сблъскваме, а и бизнесът споделя пред нас за остър дефицит на подготвени, знаещи и можещи кадри сред младото поколение. Преди няколко дни премиерът Кирил Петков заяви, че правителството има идея да потърси можещите българи от чужбина. Това звучи прекалено глупаво, защото ако ще правим само внос на българи, които са напуснали страната и то само за определени позиции в държавната администрация, това не води до никакъв резултат. Трябва да изградим ясна концепция в две направления. На първо място да осигурим развитие на младите хора тук в България, както и стратегия за възможност за завръщане на наши сънародници, които от години са зад граница. Това ще реши и демографския проблем. Те имат своето място в България, което с няколко правилни хода може да бъде направено. В този ред на мисли ще посоча страни като Ирландия, Португалия и др., които имаха много по-голяма миграция отколкото България, но в момента Айре например е държавата с най-младо население.

Наблюдавайки това, което бизнесът у нас подава като информация, а и моите лични наблюдения са, че голяма част от младите българи са в непрекъснато лутане. Дължи се на това, че имат изградена грешна представа за работа, развитие и кариера. Често не могат да намерят своето призвание и непрекъснато сменят работата си като водещият мотив е размера на заплащането. Питат: „Какво ще получа?“ и търсят възможност дали някъде някой друг не дава по-големи възнаграждения без да разсъждават върху кариерното си развитие и професионална подготовка. Затова трябва да имаме ясна перспектива за професионалното изграждане на младите специалисти. Друга негативна тенденция е, че голяма част от младите хора работят към конкретни фирми, но самите те не са предприемачи. По този показател статистиката сочи, че Гърция води с 29 пъти пред България. Това е нещо страшно, защото младите кадри утре трябва да са бъдещите предприемачи, а се оказва, че те нямат мислене на бизнесмени, за да създават своя продукция, да имат свой почерк, свое мислене, инициатива. Нещо подобно забелязвам с младите българи и в чужбина. Съгласяват се да работят извънредно, дори и по 12 часа на ден при всякакви условия. Това обаче не е кариерно развитие и то не води до никъде. Те са единствено едни служители, не проявят потенциала си, не влагат творчески процес, за да изявят креативността си. Заради това трябва сериозно да се работи занапред за развитието на младите кадри по отношение на предприемачество, а не само да са добри служители.

-“Десен форум“ ще участва ли в местните избори идната година?

-Съвсем скоро дискусионният „Десен форум“ ще има свой офис във Велико Търново. Ще продължим дейностите за привличане на още повече експерти за разработване и на местни политики. Изключително важно е за предстоящите местни избори появата на такъв десен политически субект, който да може да прокара тези идеи не само в национален мащаб, но и на регионално ниво. Към момента сме свидетели, че в политическото пространство има лутане, появяват се все повече нови политически формации. Странното е, че колкото повече намалява населението, толкова повече се увеличават политическите субекти. Това не е чак толкова лошо, защото дори и да има много играчи, сред тях все ще се откроят и по-стойностни. Искрено се надявам, че скоро в България ще се обособят нормална дясна и нормална лява партии, които ще върнат облика на предимно двупартийния политически модел.

-Какво е личното Ви мнение, трябва ли „Десен форум“ да прерасне в партия?

-Задължително. Виждам изключителна експертиза и възможности за реализиране на управленска политика във формацията. Според мен „Десен форум“, той може да стане автентична съвременна и устойчива политическа десница в България, която да управлява страната. Такава сега няма.

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Занимавам се с журналистика от 28 г. Кореспондент съм на вестник "Труд" за Великотърновска област. В личния ми сайт "Helios-as" ще намерите интересни четива за здраве, красота, наука, култура, образование, туризъм, изкуство, пътешествия. Благодаря за интереса и приятно четене!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!