Последни Новини

Силва Василева, зам.директор на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“-Русе : Обществените библиотеки се утвърждават като центрове за информация, знание, творчество, наука

Подготвят премиера на филма-възстановка „Битката при Добро поле“
септември 8, 2020
Почитатели на занаятите от над 50 селища в страната се забавляваха на Празника на пестила
септември 11, 2020
Покажи всички

Силва Василева, зам.директор на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“-Русе : Обществените библиотеки се утвърждават като центрове за информация, знание, творчество, наука

Културната институция в Русе организира мащабен научен форум за моделите на развитие в съвременното общество-еволюция и революция

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Силва Василева е възпитаник на ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и УНБИТ. Притежава магистърски степени по българска филология, медии и реклама и библиотекознание. От 2010 г. е зам.-директор в Регионалната библиотека в Русе. Участва в управлението и реализирането на над 30 национални и международни проекта. Обучител е по „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти“. Участва с доклади и научни съобщения във форуми, свързани с библиотекознанието и развитието на библиотечната дейност.

Изискванията, които съвременното общество поставя пред обществените библиотеки, е те да бъдат много повече от книгохранилища. Културните институции все по-устойчиво се утвърждават като центрове, предоставящи свободен и равен достъп до информация, знание, творчество и социално включване, превръщат се в пространство за учене, споделяне и координиране на ресурси, в арена за представяне на новаторски идеи и за дискусии. Част от тази многоаспектна палитра от възможности пред обществените библиотеки е организирането и провеждането на научни форуми. Това споделя Силва Василева, зам.директор на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе.

Идеята да организираме конференция се зароди по повод 130-та годишнина от основаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. С ясното съзнание, че именно библиотеките събират и предоставят достъп едновременно до изкуство, култура, образование и наука, решихме вместо традиционното по такива поводи представяне на възгледите на една гилдия да организираме конференция, на която специалисти от различни области да споделят своята гледна точка по една обща тема, като за целта ползват неизчерпаемите информационни ресурси на библиотеките. Нашата целева група са специалисти, изследователи, преподаватели, лица с интерес в дадена тема“, казва Силва Василева.

Начинанието се оказало успешно. Форумът спечелил доверието на преподаватели и изследователи в България и извън страната и броят на участниците в конференцията с всяка изминала година се увеличава. Богатството на възгледи по една тема събрано на едно място е най-отличителният белег на конференцията, която с годините се превърна в запазена марка на културната институция.

През 2020 година изборът ни на тема се спря на предизвикателното заглавие „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“. И в унисон с темата за еволюцията – за първа година форумът се провежда под патронажа на Министерство на културата.

И още нещо, което е различно от предишните издания – тази година наши партньори в провеждането на конференцията са Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. Изборът на партньори не е случаен – наред с традиционните услуги съвременните библиотеки са и пространство за учене, култура и социална комуникация, посредници между информация и потребители, значим образователен и възпитателен фактор. Партньори за успешното постигане на тези цели са образователните институции, каквито са Академията в Пловдив и университетската болница в Русе“, изтъква Василева.

По думите и сътрудничеството между трите организации е факт повече от година. Подписаните меморандуми за съвместна дейност са действащи документи, а изградените на тази база партньорства – реални инструменти, с помощта на които библиотеката обогатява и развива своята дейност. Така например специалисти от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство подпомагат екипа на библиотеката, ангажиран с провеждането на международния конкурс за екслибрис – форум, който русенската културна институция организира за 16-та поредна година и в който участват художници от над 50 държави. Самата конференция се реализира в рамките на съвместен общ проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – факт, доказващ нивото на предстоящия форум.

Активно си сътрудничим и с Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе. Освен меморандума през тази година подписахме договор, в рамките на който русенската библиотеката ще окаже експертна помощ при изграждането на структурно звено „Библиотека“ към болницата, а конференцията е поредна стъпка от съвместните ни дейности“, подчертава Силва Василева.

Тя е категорична, че партньорството е фактор, който променил профила на форума.

Ако в началото, преди 7 години, се опитвахме сами да открием верния път, то сега, с подкрепата на съорганизаторите, разширихме не просто кръга на участниците във форума, но и параметъра на знанието, което е обект на всяка наша конференция. Затова тук ще могат да се чуят становища по въпроса за еволюцията от гледна точка на филмово изкуство, история, кино, езикознание, на точните науки, в сферата на икономиката, счетоводството, медицината и здравеопазването. Върху платформата на досегашните форуми надградихме ново академично съдружие, което пък съвсем логично предизвика интереса на нови участници и разшири контактите ни на международно ниво“, казва още Василева.

Според нея акумулираната енергия от предходните издания, активната работа по популяризирането на форума, както и провокативната темата за еволюцията и революцията са привлякли интереса на над 100 автори и авторски колективи от 27 висши учебни заведения от Италия, Северна Македония, Русия, Сърбия, Косово и България. Много силно е представена и Българската академия на науките – 4 от нейните институти (Институт за исторически изследвания, Институт за държавата и правото, Институт за балканистика и Институт за изследване на историята) ще участват във форума. В дискусията се включват представители на Националните библиотеки в Румъния и България, Университетска библиотека „Гоце Делчев“ гр. Щип и естествено – русенската библиотека. Свои научни разработки представят 6 неправителствени организации от България и Румъния, представител имат и средните училища. Освен в организационната дейност със доклади участват и нашите партньори от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“.

Изключително престижен и авторитетен е пленарният панел на конференцията. Тазгодишният форум ще бъде открит с пет пленарни доклада, представени от водещи имена в съвременната българска наука. Верни на целите на конференцията – да представи многообразието на гледните точки по една тема, пленарните доклади интерпретират въпроса за еволюцията и революцията в различни области и сфери.

Докладът на екип, ръководен от научния ръководител на форума – чл. кор., проф., д.т.н. Христо Белоев „ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО“ представя обстойно изследване върху актуални въпроси, свързани с промените във висшето ни образование, така че то да отговори на нуждите на цифровата икономика и общество.

Докладът на проф. д-р Любима Деспотова-Толева от Медицинския университет в Пловдив „УЧИТЕЛЯТ И УЧЕНИКЪТ: QUO VADIS?“ се фокусира върху медицинското образование и основната цел, която носи в себе си – грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо.

Бизнес моделът като подход за дефиниране на стратегическите намерения на университетите разглежда докладът на проф. д-р Маруся Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас „РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДУСТРИЯТА И ЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗВИТИЕ“.

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ – ПРЕДИ И СЛЕД COVID 19“ е темата, която ще бъде представена от проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Проф. д.ик.н., д.н. инж. Венелин Терзиев ще представи пред участниците и гостите във форума доклад на тема „НАУКАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“ – изследване, което разглежда въпросите за ефективността като социален феномен и акцентира върху методите и инструментите за измерване на науката като показател за нейната значимост“, споделя Василева.

Освен пленарната сесия, докладите са събрани в 5 тематични направления.

Вълнуващи, емоционални и многоцветни са докладите на участниците в тематично направление ЕВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. Участниците и гостите на събитието ще могат да се запознаят с някои въпроси от развитието – еволюционно и революционно – в областта на образованието в различни сфери и области (музика, дизайн, земеделие). В научните разработки са засегнати въпроси на най-новите методи, средства и образователни подходи.

Много силно и мотивиращо като ниво е представянето на докладите в секция „ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЗДРАВЕ“. Наред с чуждестранните участници свои доклад тук ще престават и съорганизаторите от УМБАЛ „Канев“. Техните научни разработки стоят напълно равнопоставено. Участието им в настоящия форум – и като съорганизатори, и с докладите, демонстрира професионализъм и преследване на общовалидни стандарти за качество в областта на медицината, което е впечатляващо и заслужава нашето уважение.

27 са докладите в секция „ИСТОРИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ“. Тук, наред с историческите ретроспекции, които ни препращат към речите на Демостен и Цицерон, към времето и личността на Захари Стоянов – да не забравяме, че форумът е посветен на 170-та годишнина от рождението на летописеца на българските въстания, тук ще бъдат представени и доклади по напълно актуални въпроси, каквото са моделите за случването на пряка и представителна демокрация и дори доклад, разглеждащ политиките във времето на извънредното положение тази година.

В направление „ЕВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ. ИСТОРИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРОЕКЦИИ“ ще могат да бъдат чути доклади, разглеждащи въпроси, свързани с развитието в архитектурата, публичните комуникации, дигиталния маркетинг. Интересни са и интерпретациите на революционните и еволюционни процеси в областта на музиката, фотографията, модата, филмовите фестивали и телевизионните сериали.

И последното направление „ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕ“ – самото име на секцията дава представа, че тук са събрани доклади, които разглеждат различни аспекти в развитието на образованието в сферата на земеделието, музиката, езикознанието, билингвизма, както и използване на добавена реалност в обучението, проблеми, свързани с опазването и съхраняването на книжовното наследство. Дори има доклад, посветен на еволюцията в организирането на конференции от нашата библиотека.

Наред с утвърдени имена в науката свои доклади са изпратили и над 30 докторанта, за които форум като предстоящия е възможност да станат част от „голямата“ наука. Стремежът ни като организатори е да предоставяме възможност за колаборация между учени и организации от различни сфери и области за изграждане на нови партньорства и партньорски мрежи

По традиция получените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД), което създава отворен достъп и повишава видимостта на представените научни разработки“, разкрива Силва Василева.

Дейната дама подчертава, че събитие от подобен мащаб се организира отговорно. С мисъл за всеки детайл и ясното усещане, че нещо изпускаш, че нещо може да не се случи така, както си го планирал.

Библиотеката разполага с екип, който вече седма година организира подобен форума. Всеки от тях работеше с мисъл нещата да се случат, и те се случват. Натрупаният опит дава отражение, с всяка година ни е все по-лесно. Екипът, който се включи в организацията свърши чудесна работа. Тук изключително много ни помогнаха нашите партньори от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. Което ни показва и какъв е пътят – сътрудничество и обединяване между институции в създаването и реализирането на общи проекти и инициативи.

В подготовката на форума се сблъскахме и с предизвикателството COVID 19. Отлагането на събитието, поради извънредната ситуация, наложи промяната на много графици и ангажименти. Промяната на датата наложи повторно да изминем цялата процедура по организацията. Но динамиката на 21 век предполага и умения за това да се пренастройваш бързо и да се вземат решения на момента.

Затова и в заключение искам да се върна към началото и въпроса за това, което ни отличава. И си давам сметка, че това са духът и отношението към участниците, които за нас не са просто поредния докладчик. С годините те станаха наши приятели, посланици и партньори в редица други начинания. И това е изключително важно не заради доброто отношение, което те ще отнесат към организаторите, които и да са те, а защото от тук насетне в техните мисли, представи и релации Русе, а за чуждестранните участници България, е мястото, където науката има човешко лице. И в това е нашата мисия – да градим партньорства, но и приятелства, да отстояваме истинността, верността на фактите и да насърчаваме стремежа към познание като една по-висша форма на съществуване“, коментира Силва Василева.

Тя е убедена, че форуми като настоящия трябва да бъдат подкрепяни и развивани. Конференцията предоставя възможност за споделяне на придобит опит, компетенции, обмен на идеи и добри практики. „Интердисциплинарният подход при организирането на конференцията и изборът на партньори-съорганизатори интензифицира връзките на науката с образование, култура, бизнес средата и обществото като цяло, популяризира и легитимира науката като обществено значима и важна част в съвременния свят“, подчертава Силва Василева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!