Последни Новини

Д-р Диана Митева от Павликени написа първата цялостна стратегия за развитие на културно-историческото и природното наследство на даден регион

Отличиха победителите в шестия национален конкурс за детско и педагогическо творчество „Слънцето грее за добрини“
май 22, 2024
Светлана Георгиев, кандидат за народен представител от коалиция “Синя България” за 4-ти МИР-Велико Търново: Икономист, общественик, радетел на културата и изкуството
май 27, 2024
Покажи всички

Д-р Диана Митева от Павликени написа първата цялостна стратегия за развитие на културно-историческото и природното наследство на даден регион

​​​​​Специалистът по музеология е доктор от Софийския университет

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Д-р Диана Митева от Софийския университет изготви научен труд на тема „Стратегия за управление на културно-историческото и природното наследство на Община Павликени“.

Фокусът на изследването е върху управлението на културното и природно наследство в съответствие с модерните тенденции в развитието на музеоложката практика. Дисертацията е изключително трудна за съчиняване, защото съчетава в себе си различни научни дисциплини – археология, история, етнография и природни науки. Също така изисква познаване на нормативната уредба на самата община Павликени, на различни министерства, европейското и световното законодателство. Същевременно тя дава приложими идеи, относно включването на историческото, природното и нематериалното културно наследство към туристическия сектор, не само в национален, но и в световен мащаб.

В държавата липсва друг добър пример, върху който може да се надгражда и изследването е основоположник на такъв тип трудове в България. Въпреки дългите традиции на музейното дело и сравнително гъстата музейна мрежа, подобен род изследвания са достатъчно трудоемки и поради факта, че се изисква много работа на терен, тъй като научната литература в тази област е изключително оскъдна.

Текстът е изцяло оригинален, което е потвърдено и от системата за плагиатство, като данните за съвпадения от цитирани източници са много под допустимия минимум, придавайки на труда още по-голяма научна стойност.
Д-р Митева поставя и въпроса за състоянието на екологичната ниша чрез опазването на природната среда, превръщайки я в част от туристическата индустрия. Също така там е разгледано за пръв път нематериалното културно наследство на региона. Отразена е съвременната трансформация на народната култура и „изобретяването на традицията“ чрез трансформирането ѝ в различни фестивални формации.

Огромно достойнство на изследването е, че за първи път се предлага комплексен анализ на състоянието на културното и природно наследство на даден регион, коeто може да бъде заимстванo и от други големи общини в България, служейки като основа за изготвянето на техни стратегии.

През 2018 г. д-р Митева излезе с магистърска теза на тема „Културното наследство на територията на община Павликени – анализ на състоянието и перспективи за развитие“. Тя също беше основоположник в музеоложката наука и в момента много музейни специалисти, включени в магистърски програми по „Музеология“ от цялата страна цитират нейния труд и използват неговата структура.

Експертите са категорични, че в България едни от най-добрите изследователи от музеоложката школа си отидоха твърде рано, а д-р Митева достойно заема в момента едно от челните места в държавата.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!