Последни Новини

Националната школа по архитектура и строителна реставрация в Брацигово с национален принос в обучението на кадри

Камарата на архитектите в България и Университета за архитектура, строителство и геодезия честват юбилейни годишнини
октомври 25, 2022
Науката е отражение на етични принципи и на собствена съвест
октомври 27, 2022
Покажи всички

Националната школа по архитектура и строителна реставрация в Брацигово с национален принос в обучението на кадри

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Концепцията за ново, устойчиво развитие и управление на културно историческото наследство на територията на Община Брацигово се развива на базата на изработване и прилагане на нормативни документи от местно значение за конкретни изисквания по отношение опазване и развитие на архитектурното културно наследство, използване на сгради със статут на недвижимо културно наследство за ревитализация в контекста на модела и конкретните посоки за развитие на града. Те са представени подробно в описанието на концепцията, както и преосмислянето на неизползваеми сгради в настоящия момент, чиято база и предназначение за града са от изключителна важност. Приносът от конкретните заложени цели в концепцията е значим не само на местно ниво за града и района на общината, но има и силно засегнато национално значение, чрез обучаване на специализирани кадри за цялата страна – това е засегнато в създаването и основаването на Национална школа за архитектурно строителна реставрация.
Проектът е разработен от арх. Георги Цапков, арх. Десислава Димитрова и арх. Младен Китов.

Професионалната гимназия по строителство и архитектура е основана през 1912 г. като естествено продължение на брациговската строителна школа след Освобождението. Самата школа пренася уменията си в строителния занаят от Арнаутлука – обширен район в т. нар. Албанска Македония. Брациговци са бежанци от този район в края на XVIII век познат като т. нар. “арнаутски преселения” Дело на брациговските майстори са стотици обекти – черкви, мостове, камбанарии, жилищни и др. сгради из много краища на днешна България и извън нея. След честване на 100 годишнината от основаването си училището е закрито.

Няколко висши учебни заведения обучават специалисти – проектанти, докато средношколската специализация е доста оскъдна. Този факт влияе неблагоприятно върху опазването на недвижимото културно наследство. Дори най-добре изработения проект за Опазване на НКН в частта КРР теоретично е обречен на неуспех, ако попадне в ръцете на неумели изпълнители и има много примери за това. От неправилната употреба на строителни разтвори до неправилната подредба на каменни и тухлени структури , неумело боравене с дървени сглобки, неумение за редене на едноулучни керемиди, тикли и пр. При направен анализ на съществуващата учебна практика се вижда, че преобладават художествените специалности при паралелките по реставрация в средните училища В строителните училища преобладава специалността реставратор-техник, което подготвя строителни техници, обучени да ръководят дейности по изпълнение на КРР, да изготвят техническа документация и КСС. Т.е. те са в помощ на главните проектанти.

Без да се налага изброяването на всички възможни строителни техники и технологии се установява, че липсват специалисти и в повечето от случаите се разчита на самообучавали се майстори. Това определя качеството на реставрациите и КРР в повечето от случаите. БРАЦИГОВО И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНАТА ШКОЛА Брацигово е градът, в който е създадена една от първите документирани строителни задруги – „дюлгерски еснаф“. Към новото време анализите сочат, че уменията на майсторите – строители могат да бъдат определени стилистично като „своеобразна местна архитектурностроителна школа“ от епохата преди и по време на Възраждането. Първоприемник на тази школа е бившият строителен техникум в града, основан през 1912 г.

“Рано или късно държавата ще трябва да осигури майстори – реставратори, умеещи да работят със стари техники и технологии като залог за качествена реставрация и КРР. Може би това време е дошло. В отговор на това, както и в контекста на опазването на нематериалните ценности, възможен вариант е ревитализирането на строителния техникум в Брацигово и превръщането в НАЦИОНАЛНАН ШКОЛА ПО АРХИТЕКТУРНА И СТРОИТЕЛНА РЕСТАВРАЦИЯ. С този акт ще бъде възстановена традицията в Брацигово да се обучават специалисти по работа със стари техники и технологии. Школата би могла да осигурява достатъчно лицензирани специалисти, които да имат правото да работят по обекти – НКЦ. Школата ще може да отваря филиали и в други райони на страната. Школата с възстановяването си в Брацигово ще даде и друга добавена стойност – „свежест“ в иначе недобрата демографска картина на селището. Освен средношколската програма НШАСР може да организира летните практики на студенти – архитекти, конструктори, художници. Може да провежда летни пленери за любители – работа с естествени материали, стари строителни техники, добив и обработка на материалите и т.н. За практически полигони НШАСР може да използва непосредствено близкото с. Жребичко, което е ГНКЦ, както и десетките археологически обекти в общината и извън нея”, казват специалистите.

Предложената концепция обхваща и решава с конкретика редица от съществуващите в момента проблеми свързани с липсващия ресурс на достатъчен брой квалифицирани кадри, с изграждане на подробна законова рамка на местно ниво, с осъществяване на възможност за нови контакти и обмен на кадри на национално и международно ниво чрез конферентни събития, изложби и обучения, ще бъде решен и проблемът и достъпът до архивни документи, ценни за правилното обследване на недвижимото културно наследство чрез изграждане на информационен и дигитализационен център. Този модел, който на практика се реализира изцяло в рамките на града и съществуващата му материална база, може да се разгледа като пилотен проект, който да покаже успешен модел за опазване на културното наследство, и който може да се мултиплицира в последствие и в много други региони.

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Занимавам се с журналистика от 28 г. Кореспондент съм на вестник "Труд" за Великотърновска област. В личния ми сайт "Helios-as" ще намерите интересни четива за здраве, красота, наука, култура, образование, туризъм, изкуство, пътешествия. Благодаря за интереса и приятно четене!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!