Последни Новини

Проф.д.н.Венелин Терзиев участва в международна конференция в Ростов на Дон

Представят филм и изложба за годишнина от рождението на художника Ганчо Карабаджаков
октомври 19, 2021
Проф.д.н.Венелин Терзиев:  В Старочерказкая казват, че казак без вяра не е казак
октомври 21, 2021
Покажи всички

Проф.д.н.Венелин Терзиев участва в международна конференция в Ростов на Дон

Ученият от Военна академия „Георги Стокойво Раковски“ представи изследване на социалната ефективност в процеса на социалната деейност

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

В Ростов на Дон се провеждат официалните празнични чествания по повод 90- годишния юбилей на Държавния икономически университет.
В рамките на честванията се състоя международната научна конференция „Младежкия бизнес – от антикризисна програма до интензивен ръст“. Форумът се организира от Министерство на науката и висшето образование на Руската федерия, Ростовския държавен икономически университет, Центъра за стратегически изследвания за социалноикономическо развите на Южна Русия, Южния Федералния изследователски център на Руската академия на науките, Министерството на икономическо развитие на Ростовска облат, Ростовската регионална агенция да подкрепа на предприемачеството и Междунарадната асоциация за стратегическо управления на Република Гърция.
Един от основните пленарни доклади бе представен от проф. д.н. Венелин Терзиев от Военна академия „Георги Стокойво Раковски“ в София на тема: Изследване на социалната ефективност в процеса на социалната деейност.
“Социалната политика на страната е набор от специфични мерки, които са насочени към регулиране на социалните отношения между субекти с различен социален статус. Този подход за разбиране на социалната политика се нарича още функционален подход и всъщност разглежда социалната политика като дейност за регулиране на отношенията на равенство или неравенство в обществото. Тя дава възможност да се търсят неравенства в икономическото положение на индивидите във връзка с правата на собственост, труда и условията на труд, разпределението на доходите и потреблението, социалното осигуряване и здравеопазването, и да се намерят източниците на тези неравенства и тяхната социална оправданост или несправедливост.
Критерият за ефективност е по-фокусиран върху изучаването на вътрешни механизми за постигане на даден резултат, включително степента на ограниченост и т.н.. Стимулирането на човешкия фактор, като условие за саморазвитие, ефективна дейност, социалната цена на постиженията, степента на ограниченост и т.н.”, подчерта проф.Терзиев.
Според ученият това разграничение е много важно за развитието на система за оценка на социалното представяне.
“Независимо от степента, в която е изразена ефективността на функционираща и развиваща се социална система, тя винаги е резултат от действието на всички фактори, които влияят на системата в тяхната съвкупност, което е интегративно представяне. В същото време е важно да се подчертае, че независимо от това колко извънредна и ефективна ще бъде дейността на отделните фактори в социалната система, нейната висока ефективност може да бъде осигурена само чрез подходящото качество на системното социално взаимодействие. Това се проявява като неговото неотменимо органично свойство, служи като общ алгоритъм и универсален мотивационен механизъм на дейност по отношение на всички фактори в дадена система.
Връзката между икономическите и социалните резултати е сложна. Нарастването на икономическата ефективност по правило се основава на следния методологически принцип, според който изпълнението на самата социална програма трябва да се превърне в катализатор за ефективно икономическо развитие”, обясни проф.Терзиев.
Ректорът на Университета проф. д.и.н. Елена Макаренко разказа за историята на учебното заведение, като определи бъдещето развите като собено важно, както за самата институция, така и за региона и страната.
Точно преди 90 години, на 15 януари 1931 г., започва свята история Ростовския финансово -икономически институт, който сега е Ростовски държавен икономически университет.
Политиката на Севернокавказкия регионален комитет на КПСС (б) изиграва значителна роля за появата на икономически университет в Ростов на Дон. През юни 1930 г. на заседание на Регионалния комитет на Всесъюзната комунистическа партия на болшевиките е взето решение за реорганизация на Севернокавказкия държавен университет с отделянето от него на три клона: финансово-икономически, медицински и педагогически. През януари 1931 г. Секретариатът на Областния комитет на партията потвърждава това решение.
Така Ростовският финансово-икономически институт възниква на основата на Икономическия факултет на Севернокавказкия държавен университет. С постановление на Съвета на народните комисари на СССР от 28 февруари 1933 г. №330 института е включен в списъка на висшите учебни заведения на страната.
Когато се отделя от Университета като независим институт, той не получава собствени помещения и се помещава в сградата на бившето търговско училище в Ростов. Там са разпределени 4 аудитории и малка стая за офис на института.
Петър Степанович Баришников става първият ръководител от създаването на Института. Завършил е Стопански факултет на Севернокавказкия университет. Преподавал е в университета в катедра „Финанси“. За две години работа Петър Степанович е направил толкова много, за да организира образователния процес, да сформира преподавателския състав и да разреши въпросите свързани с настаняването и храненето на студентите и персонала.
Институтът осъществява обучение по две специалности: държавен бюджет и кредит. През 1931 г. в него са се обучавали 69 студенти, които са се прехвърлили от Икономическия факултет на Севернокавказкия държавен университет. През есента на 1931 г. е извършено първото самостоятелно набиране на студенти. Към края на учебната 1931-1932 г. броят на студентите вече е 325.
В края на учебната 1930-1931 г. педагогическата работа се осъществява от 18 преподаватели. През учебната 1931-1932 г. персоналът от преподаватели е изцяло окомплектован, като през март 1932 г. той вече е 46 човека.
Институтът организира дейността си в 10 отдела, чиито имена се променят: политическа икономия, ленинизъм, статистика и математика, счетоводство и отчетност, финанси, кредит и парични ресурси, специфични икономики, икономическо право, икономическа география, чужди езици.
Това беше е началото на пътя на Ростовския финансово -икономически институт, сега Ростовски държавен икономически университет, който днес е един от най -големите университети и лидери в икономическото образование и наука в Русия.
Президентът на Университета проф. д.и.н. Адам Албеков споделя, че за развитието на съвременната наука е особено важно тя да бъде полезна за развитието на обществото. Той е дългогодишен председател на специализирания научен съвет към Висшата атестационна комисия с най-висока ефективност в годините. Проф.Албеков разказва, че му е представена дисертация в много листи без да е плагиатстван текст от никъде, но без никакво значение и такава, която има многократни повторения от различни източници и онова важно зрънце, което е носител на научното откритие и научното познание. Твърде сложен въпрос в който съвременната наука е не особено от значение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!