Последни Новини

Инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети: НАПОС активно участва в законодателната дейност, отстоявайки позициите на местните власти в областта на местното самоуправление

Млад учен-финансист от Стопанската академия в Свищов завоюва престижна награда
октомври 6, 2021
Прилагат френски опит в реставрацията на старите къщи с културна стойност във Велико Търново
октомври 8, 2021
Покажи всички

Инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети: НАПОС активно участва в законодателната дейност, отстоявайки позициите на местните власти в областта на местното самоуправление

​​​​​ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

инж. Делян Дамяновски е изпълнителен директор на НАПОС-РБ от 2006 г. Общински съветник е в Мездра от 1991г. От 1995 до 2015 година е бил председател на Общинския съвет в града.

-Инж.Дамяновски, Националната асоциация на председателите на общински съвети е една от най-престижните организации в страната. Какво трябва да знаят гражданите за НАПОС?

-Важно е гражданите да знаят, че НАПОС – РБ е утвърдена неправителствена организация в областта на местното самоуправление, която активно работи за подпомагане дейността на Общинските съвети в България чрез провеждане на семинари и конференции за повишаване на административния капацитет на Общинските съветници. Способства за обмяна на добри практики и активно участие при обсъждане и приемане на закони от Народното събрание, касаещи местните власти.

-Какви са целите, които са си поставили ръководството и членовете на асоциацията?

-Още с основаването на НАПОС – РБ през 2004 година ние поставихме пред себе си четири основни цели, а именно:
Сътрудничество и посредничество между общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите на местното самоуправление.
Повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на общинските съветници с оглед по–силно и насочено към гражданите местно самоуправление.
Изучаване и разпространяване българския и чуждестранен опит в областта на местното самоуправление.
Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него. В Устава е уреден по–прецизно и въпросът за запазване представителността на сдружението при провеждането на местни избори и свързаните с тях промени в председателството на отделните Общински съвети.

-С какви проблеми се сблъскват местните парламентаристи в България?

-Според мен един от основните проблеми пред Общинските съвети и общинските съветници е нивото на административния капацитет и недостатъчно познаване на нормативната база. Това често води до приемане на решения от Общинските съвети, които противоречат на определени закони и биват отменяни от Областните управители или прокуратурата. В тази връзка ние сме създали система за консултация за Председателите на Общински съвети и общинските съветници по законосъобразността за вземане на определени решения от местинте парламенти.
Също така в нашата дейност при взимане на решение от Общинските съвети те се сблъскват с аномалии в нормативната база, когато даден закон противоречи на друг. При такива случаи информираме Постоянната комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание с цел коригиране на противоречията в законите.

-Какви дейности развива националната организация за подобряване качеството на работа на общинските съвети в страната?

-Със своята работа НАПОС – РБ работи за издигане на административния капацитет на Председателите на Общински съвети и Общинските съветници. За целта ежегодно се провеждат обучителни и дискусионни семинари и конференции на национално и регионално ниво по различни теми от компетенцията на Общинските съвети. Така например правомощия на Общинските съвети по закона за Общинска собственост, Закона за Устройство на територията, Антикорупционния Закон, Правомощия и задължения на Общинските съвети от ЗМСМА и др.
На второ място бихме поставили въпроса със запознаването на Общинските Председатели и съветници с българския и чуждестранен опити в местното самоуправление. За това служат провежданите регионални срещи с Председатели на Общински съвети. НАПОС – РБ издава информационен бюлетин, като във всеки брой представя положителния опит в работата на различни Общински съвети.
Организираме и международни семинари, като по време на тях участниците се запознават с дейността на Конгреса на региомналните и местни власти в Страсбург, Комитета на регионите и Европарламента в Брюксел. Предоставяме възможност на участниците в тези семинари да се запознават и с опита на местните власти на градове от страни – членки на Европейския съюз.
Бих искал да подчертая, че НАПОС – РБ е официален партньор на Конгреса на регионалните и местни власти към Съвета на Европа в Страсбург.

-Какви законодателни инициативи предлага НАПОС за постигане на по-добро местно самоуправление?

-НАПОС – РБ активно участва в законодателната дейност като отстоява позициите на местните власти в областта на местното самоуправление. Участвали сме във промени на Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, ЗМСМА и др.
Важна и предстояща задача пред нас е законово уреждане на финансовата децентрализация на общините. С решаването на този въпрос пред общините ще се разкрият нови хоризонти на развитие в полза на местните общности.

-С какви постижения можете да се похвалите относно дейността на НАПОС?

-През изминалите години НАПОС – РБ се утвърди като авторитетна неправителствена организация на местните власти. За това говори факта, че през 2004 г. 51 Председатели на Общински съвети учредиха асоциацията, а към днешна дата над 200 Председатели на Общински съвети членуват в нея. Утвърдихме се като добри партньори на НСОРБ, на Постоянната комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление към Народното саъбрание и както подчертах по-горе сме официален партньор към Конгреса на регионалните и местни власти в Европа. Наш положителен резултат са десетките национални и местни семинари, проведени от нас за повишаване административния капацитет на Общинските съвети и техните председатели, множеството международни семинари за обмяна на опит в областта на местното самоуправление.
Към момента НАПОС – РБ е влиятелен фактор в областта на местното самоуправление в България.

снимка-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!