Последни Новини

Проведоха обучение по Управление на здравни грижи като неотменим елемент на здравеопазването в УМБАЛ “Канев”

Ген.м-р Груди Ангелов, началник на Военна академия “Г.С.Раковски”: Болезнено се нуждаем от легитимиране на една нова професия – „Експерт по национална сигурност“
юни 30, 2021
Писателят Асен Сираков представи книгата си “Във виното е истината” във Велико Търново
юли 3, 2021
Покажи всички

Проведоха обучение по Управление на здравни грижи като неотменим елемент на здравеопазването в УМБАЛ “Канев”

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Проведе се вторият от поредицата обучителни семинари на специалисти по здравни грижи от Университетска болница „Канев“ в Русе на тема: „Принципи в управлението на здравните грижи, планиране, управление и мотивация“.Лектори на семинара бяха главният научен секретар на университетската болница проф. д.н. Венелин Терзиев и главната медицинска сестра Цветелина Станчева. Обучителният семинар бе открит от изпълнителния директор на Университетска болница „Канев“ в Русе инж. Иван Иванов.

Основните теми, които бяха разисквани, са свързани с основните принципи на мениджмънта в здравните грижи, съвременните теории, нивата на мениджмънт и типове мениджъри, развитие на сестрата мениджър, основни функции на управлението на здравните грижи, както и основните елементи: анализ, планиране, вземане на решения, мотивация, контрол и оценка на резултатите.

Оптимизирането на мениджмънта на здравните грижи изисква комплексно изследване на организацията на работа в лечебните заведения. Възможностите за прилагане на единен модел от методически подходи към управленските функции на  ръководителите като основа за повишаване на ефективността на управлението и качеството на здравните грижи е стъпка в този процес на оптимизация. Ефективността на управленските функции на ръководителите по здравни  грижи се явява като основен фактор за тяхното качество, а удовлетвореността на пациентите – показател за качествени и ефективни здравни грижи.

“Обществените промени, политическите, икономическите и други трансформации, довели до определени реформи в системата на здравеопазването и развитието на медицинската наука, изискват от медицинските специалисти непрекъснато да повишават своите знания  и умения, за да отговорят на нарастващите потребности в системата на болничната помощ, а също така – за да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар.
Повишаването на качеството на здравните грижи и устойчивото развитие на човешките ресурси изисква това съотношение да се измени в посока на увеличаване на относи телния дял на ръководителите по здравни грижи, притежа-ващи определена образователно-квалификационна степен в това професионално направление. Постигането може да се осъществи чрез оптимизиране на организацията в здравните заведения с цел предоставяне на по-големи възможности в контекста на европейските принципи за „непрекъснатост на обучението през целия живот”, а също и чрез повишаване на мотивацията на ръководителите и професионалистите по здравни грижи да развиват своите професионални компе- тенции, имайки ясна перспектива за кариерно развитие”, обясни проф.Терзиев.

Той допълни, че същността на управлението на здравните грижи се заключава в мобилизиране на човешките ресурси и ресурсите на средата. Ефективното им използване определя качеството на здравните грижи и изисква съвременни методи и подходи в управлението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!