Последни Новини

Дискутираха управлението на здравни грижи като важна част от сложния процес на здравеопазването

Окръжни магистрати възстановиха уволнен от Русенския университет преподавател
юни 7, 2021
Проф.д.н.Венелин Терзиев: Справедливостта и честността, а не фриволните трепети и желания, трябва да ни направляват в нашите избори
юни 9, 2021
Покажи всички

Дискутираха управлението на здравни грижи като важна част от сложния процес на здравеопазването

Проведе се първият от поредицата обучителни семинари на специалисти по здравни грижи от Университетска болница „Канев“ в Русе на тема: „Първи стъпки по управление на здравни грижи

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Развитието на медицинската наука, технологиите и производството на консумативи и материали с високо качество определят здравните грижи като изключително сложен процес бяха коментирани на престижен форум в УМБАЛ “Канев” в Русе. На 9 юни се проведе първият от поредицата обучителни семинари на специалисти по здравни грижи от Университетската болница на тема: „Първи стъпки по управление на здравни грижи“.
Основните теми, които бяха разисквани са свързани със значението на социалната медицина в „Управление на здравните грижи“, социалната медицина като наука, методите на социалната медицина, социални фактори на здравето и демографски показатели, заболяемост, системи на здравеопазването и болнично обслужване.
По думите на експертите интересът към здравните грижи като съществена част от лечението на пациента нараства значително през последните години. Това се обуславя от увеличения брой на заболелите лица, хроничните и дегенеративните заболявания, както и от повишаването на изискванията на пациентите по отношение на качеството на болничните услуги и от намаляването на броя на здравните специалисти. Управлението на здравните грижи се базира на мобилизиране на човешките ресурси и ресурсите на средата. Ефективното им използване определя до голяма степен качеството на грижите, които са основен фактор за устойчивото развитие на здравното заведение при свободен избор на пациентите в условията на пазарна икономика и конкуренция между болниците.
Управлението на сестринските грижи в болничните отделения се осъществява от ръководители, подготвени да изпълняват ръководни и административни функции и притежаващи качества (поведение и отношение), които са специфични за сферата на здравеопазването. Знанията и уменията на ръководителите при планиране, организиране, насочване и контрол на финансовите, човешките и материалните ресурси определят в значителна степен качеството на здравните грижи в лечебното заведение.
“Реформите в сферата на здравеопазването неотменно са свързани с научно управление на персонала като една от най-важните задачи в условията на затруднено финансиране на лечебните заведения. Съвременните социално-икономически реалности изискват адекватни концепции в управлението на здравните грижи, които да осигурят необходимото качество. То трябва да съответства на професионалните изисквания, критериите на организациите, финансиращи здравеопазването, както и на интересите и съвременните разбирания на обществото. Решаването на проблемите, свързани с определяне на отговорностите, дейностите, правата и задълженията на главните и старшите медицински сестри, е задължително условие за ефективно управление на здравните грижи и важна предпоставка за повишаване на качеството им”, подчертаха лекторите.
Бяха представени основните аспекти в управлението на здравните грижи от монографичният труд на Камелия Богданова от Медицински университет в София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!