Последни Новини

Проф. Венелин Терзиев от Военната академия с награда от Комисията за защита от дискриминация

Мирослав Евтимов, юрист и политолог: Парламентарната рулетка се завъртя
април 23, 2021
БНР и Комисията за защита от дискриминация с дългогодишно партньорство в интерес на хората
април 24, 2021
Покажи всички

Проф. Венелин Терзиев от Военната академия с награда от Комисията за защита от дискриминация

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Известният български учен проф.Венелин Терзиев е удостоен с почетен плакет на Комисията за защита от дискриминация.
“Дискриминационните процеси безспорно съществуват в нашето общество. Наличието на правна регулация в тази посока, както и съществуването на Комисия за защита от дискриминация, е елемент от тези обществени отношения. Те винаги са били факт на публично и обществено обсъждане – най-малкото поради тяхната обществена значимост. Основен елемент от този принос е превенцията и „показване“ на обществото на тези явления и действия”, казва проф.Терзиев.
По думите му дискриминацията може да се прояви под различни форми и в различни сфери от обществения живот.
“Затова е важно да умеем да разпознаваме ситуации на дискриминация и да знаем дали имаме право да подадем оплакване и къде то може да бъде направено. В публичното пространство, включително интернет пространството, социалните мрежи, както и официалните институции представят достатъчно по обем такава информация. Друг е въпросът дали я търсим, намираме и интерпретираме по подходящ начин. Специалистите в тази сфера са ограничен брой, като по-голяма част са ангажирани в системата на правоприлагане на този специален закон”, коментира проф.Венелин Терзиев.
Изследователят допълва, че дискриминация има в случаите, когато дадено лице е третирано несправедливо, без да има обективна причина за това, а единствено въз основа на това каква е тя. Дискриминация е налице тогава, когато уменията, способностите и обстоятелствата, в които се намира дадено лице, не се преценяват спрямо конкретния човек, а вместо това към даден човек се проявяват отрицателни нагласи и базирани на стереотипи мнения, основаващи се на характерни за дадения индивид признаци, като раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, пол, език, сексуална ориентация, увреждане, възраст или други особени признаци. Дискриминацията може да се прояви под различни форми и в различни сфери от живота, а също може да е умишлена или неволна. Последствията от дискриминацията са изключване и отхвърляне на хора и незачитане на правата им.
“Всеки от нас има право да ползва полагащите му се човешки права наравно с всички останали лица, без да бъде обект на дискриминация. Забраната за дискриминация е в основата на всички човешки права.
Различните закони предлагат различна степен на защита срещу дискриминация.
В законите, които уреждат човешките права, правото на равенство и недискриминация е защитено по два начина. В някои закони защитата от дискриминация не е заложена като независимо право, а е обвързана с други права и свободи, гарантирани от тези закони. Например, държавата е длъжна да зачита правото Ви на личен и семеен живот, правото Ви на справедлив процес и пр. без всякаква дискриминация.
От друга страна – има закони, в които забраната за дискриминация е автономно, самостоятелно право, което не е обвързано с други права, предвидени в закона. Тоест, тя е заложена като право, което не зависи от наличието или престъпването на други законни права.
Защитата от дискриминация предполага както позитивни, така и негативни задължения за държавата. Негативните задължения означават, че държавата (т.е. публичните власти) нямат право да проявява дискриминация. Следователно, държавата е длъжна да следи да не приема закони, политики и програми, които са дискриминиращи в своята същност, а държавните органи, от своя страна, не трябва да допускат дискриминация при прилагането на закони или политики”, обяснява проф.Терзиев.
Според него равноправие не може да бъде постигнато, ако само държавните власти са задължени да не проявяват дискриминация. Следователно държавата има положителното задължение да следи да няма прояви на дискриминация в действията на отделните лица. В подобни случаи трябва да проучите кои конкретни закони регламентират дадена сфера от живота и да намерите предвидените в тях защитени признаци.
“Нашият скромен принос е свързан с научното изследвате на въпроси, свързани с дискриминационни елементи в процеса на социална адаптация на освободените от Българската армия военнослужещи, с възможностите за по-нататъшната трудова и професионална реализация, както и с проучване, изследване и детайлно представяне на възможности за избягване на процеси на дискриминация.
За жалост общественото ни развитие в периоди на активни политически, икономически и социални трансформации е съпътствано с подобни явления, като преките доказателства са многобройните производства в Комисията за защита от дискриминация и административните съдилище, а тези, които не попадат в тези органи, са станали публични чрез различните средства за това”, категоричен е проф.Венелин Терзиев.
Ученият подчертава, че безспорен елемент на утвърждаване на дейността на Комисията за защита от дискриминация е огромната обучителна, разяснителна, научноизследователска и проектна дейност, която допринася за утвърждаване на институцията и най-вече – за предотвратяване на тези процеси и явления.
“Наградите и отличията, които председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева присъжда на общественици, учени и политици, са част от голямата мисия по превенция, публичност и оценка на тази дейност”, споделя още проф.Терзиев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!