Последни Новини

Тристранен меморандум за сътрудничество сключиха УМБАЛ „Канев“ и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и свищовския финансов факултет

Проф. Петко Ст. Петков: Учредителното събрание преди 142 години обявява две столици на България – Търново и София
април 7, 2021
Ген.м-р Груди Ангелов, началник на Военната академия: Георги Стойков Раковски пръв създава своеобразна школа за подготовка на военни кадри – Легията
април 11, 2021
Покажи всички

Тристранен меморандум за сътрудничество сключиха УМБАЛ „Канев“ и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и свищовския финансов факултет

Споразумението бе подписано на работна среща с декана на Факултет „Финанси“ от Стопанска академия в Свищов и председател на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ проф. д-р Андрей Захариев и ръководството на Университетска болница „Канев“ в Русе

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Тристранен меморандум за сътрудничество бе подписан в четвъртък между Университетска болница „Канев“ в Русе, Факултет „Финанси“ на Стопанска академия „Д.а. Ценов“ и Академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ В Свищов. Договорените дейности са свързани с провеждане на стажове на студенти, докторанти и специализанти, съвместно организиране на научни форуми, съвместни научни изследвания и научни публикации. В структурата на свищовския финансов факултет са и първите за страната профилирани катедри по „Финанси и кредит“ и „Застраховане и социално дело“.
Проф. д-р Андрей Захариев сподели, че на 8 април преди 69 години с акт на Държавния комитет за наука изкуство и култура е основавана катедра „Финанси кредит“ в свищовското висше училище. Това й дава статут на първа българска финансова катедра, която вече 69 години изпълнява волята на дарителя Димитър Апостолов Ценов в Алма матер Свищов да се развива и осигурява висококачествено обучение по финанси. Считана за школа-първоизточник в областта на финансите катедра „Финанси и кредит“ при свищовската академия е дала образование на над 26 000 студенти. Възпитаниците на висшето училище са се реализирали успешно във водещи финансови институции, банки, административни звена в страната и чужбина. Към момента катедрата обучава кадри в четири професионални направление- „Корпоративни финанси“, „Публични финанси“, „Банково дело“ и „Инвестиционен мениджмънт“. Избралите да надградят своето образование с научна и образователна степен „Доктор по икономика“ са 75, обучаващи се в редовна, задочна и самостоятелна форма. Днес академичният състав на катедрата се състои от двадесет преподаватели, от които петима професори, седем доценти, седем главни асистенти и един асистент.
Досегашните резултати дават основание да се предположи, че вече има изграден добър екип за съвместна работа между двете институции и е предпоставка за осъществяване на целите на подписаното споразумение.
Изпълнителния директор на УМБАЛ “Канев” Иван Иванов подчерта, че създаването на условия за успешна научноизследователска и публикационна дейност е важна предпоставка за развитието на университетската болница. Добрите традиции и многогодишен опит, които съществуват в Стопанската академия са възможност на нашите лекари, изследователи, докторанти и специализанти да работят в екип с едни от най-добрите експерти в социалното дело в България. Университетската болница в Русе е утвърден лечебен център на страната ни, а сега вече и добра база за едни успешни научноизследователски проекти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!