Последни Новини

Учени-финансисти от Стопанската академия внедряват в община Видин цифров модел за бюджетно управление

Оперен певец ръководи Федерация по стрелба със старинни оръжия „Черен барут“
февруари 21, 2021
Проф.д.н.Венелин Терзиев: Действа нов модел в управлението на българските университети
февруари 23, 2021
Покажи всички

Учени-финансисти от Стопанската академия внедряват в община Видин цифров модел за бюджетно управление

Пилотната иновация е договорена между декана на финансовия факултет професор д-р Андрей Захариев и кмета д-р Цветан Ценков

 

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

Учени-финансисти от Стопанската академия “Д.А Ценов” в Свищов внедряват в община Видин цифров модел за многогодишно бюджетно управление.

Пилотната иновация бе договорена на работна среща между декана на факултет „Финанси“ на висшето училище проф. д-р Андрей Захариев и кмета на Видин д-р Цветан Ценков.

“Така областният център ще разполага с иновативен програмен продукт, разработен от хабилитирани преподаватели и млади изследователи от свищовската Алма матер. Той е насочен към новия програмен период 2021-2027 година и позволява на общинските кметове и общински съветници да разполагат със система за мониторинг, анализ и планиране върху всеки лев в приход и разход на общинската хазна за периода от три отчетни и десет прогнозни години. В унисон с приложимата в ЕС практика на отчитане на усвояването на средствата от еврофондовете по правилото N+3 моделът има за своя крайна бюджетна година именно 2030 г., когато всички подготвени, одобрени и финансирани проекти от еврофондовете през последната за програмния период 2027 г. следва да бъдат изцяло усвоени и отчетени”, обясни проф.д-р Захариев.

Цифровият бюджетен модел е авторски научен продукт на колектив, начело с проф. д-р Андрей Захариев в среда MS Excel чрез програмен език VBA. Продуктът е на български и английски език и позволява всяка община да има своя многомандатна „визитна картичка“ с аналитичен разрез  за периода 2018-2019 година, базисен бюджет за извеждане на тенденции с данни по отчета за 2020 г. и прогнозен дългосрочен разчет за периода 2021-2030 година за всички местни дейности, за делегираните от държавата дейности и дейностите със смесено финансиране.


В модела са включени и изискваните в Плановете за интегрирано развитие на общините (2021-2027 г.) по Закона за регионалното развитие Индикативна финансова таблица, Индикативен списък на важни за общината проекти и Програма за реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г. с описание на предвидените мерки и дейности. Иновативният продукт на свищовските финансисти напълно отговаря на заложеното в Стратегията за развитие на висшето образование, приета от 44-то Народно събрание в края на миналата година, където на висшите училища се вменяват нови отговорности, пряко свързани с регионалното развитие, партньорство с общинските и областни власти и постигането на националните цели в европейската зона за висше образование и европейската изследователска зона. В екипа, който разработва най-актуалната версия на цифровия бюджетен модел са включени професори, доценти, главни асистенти и постдокторанти от катедра „Финанси и кредит“ с ръководил проф. д-р Стоян Проданов. Развойна подкрепа за внедряването на модела оказват програмисти от катедра „Бизнес информатика“ на Стопанската академия и макроикономисти от катедра „Обща теория на икономиката“.
Деканът проф. Андрей Захариев заяви за “Труд”, че изпитва силно предизвикателство с пилотното внедряване на цифровия бюджетен модел именно в община Видин, където кметът д-р Цветан Ценков наследява общинска хазна в особено тежко състояние. Заедно със своя заместник по финансовите въпроси Цветомира Илиева обаче успяват буквално за година радикално да подобрят бюджетните показатели на историческата столица на бдинското царство. Разработеният програмен продукт от свищовските финансисти кореспондира с данни от въведените при финансовите министри Владислав Горанов и Кирил Ананиев професионални стандарти на разчетни модели за прогнозиране в среда MS Excel на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. Освен с бюджетни данни свищовският цифров модел оперира и с данни от общинския баланс, отчетни данни за общинските предприятия по закона за общинската собственост и данни от главните регистри за публичната и частната общинска собственост. Всички цифрови записи отговарят на бюджетните функции и дейности по единната бюджетна класификация за 2021 г.
В края на 2020 г. екипът на проф.д-р Захариев изготви и планове за интегрирано развитие на общини от област Плевен и чрез тях потвърди за пореден път капацитета на свищовските финансисти по изпълнение на задания по научно обслужване на практиката. Като учредител през 2004 г. и първи председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България проф. д-р Андрей Захариев е инициатор на множество обучения и организатор на форуми, където гилдията на местните парламентаристи си сътрудничи с представители на висшите училища и профилирани неправителствени организации. В рамките на посочения мандатен период 2004 – 2008 година асоциацията провеждаше и годишен конкурс за определяне на „Общински финансист на годината“, където внедряването на иновационни практики в общинските финанси бе критерия за номиниране и награждаване на най-добрите сред големите, средните и малките български общини. Освен партньорство с общинските власти Стопанската академия „Д. А. Ценов“ провежда и ежегоден национален конкурс за „Най-добра областна администрация“, където водеща е катедра „Стратегическо планиране“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!