Последни Новини

Млад доктор по икономика е в топ десет на изследователите на Стопанската академия в Свищов

Богомил Грозев: За първи път Министерство на културата дава пари за основен ремонт на къща на ОИ „Старинен Пловдив“
февруари 3, 2021
Договор за партньорство подписаха Университетската болница „Канев“ в Русе и Военната академия в София 
февруари 5, 2021
Покажи всички

Млад доктор по икономика е в топ десет на изследователите на Стопанската академия в Свищов

 

Силвия Заркова е автор на над 25 публикации в национални и международни издания на български и английски език

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Силвия Заркова е изявен млад учен и преподавател в Стопанската академия „С.А.Ценов“ в Свищов.
Родом е от Горна Оряховица, където през 2011 г. завършила средно образование в ПГЛПИ „Атанас Буров“, специалност „Банково дело“. Десет години по-късно вече е доктор по икономика, след 3- годишно обучение в докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)” във висшето училище в Свищов и успешна защита на дисертационен труд на тема „Проблеми и предизвикателства пред управлението на държавния дълг в Еврозоната по примера на Гърция и Италия“.
„Решението ми бе логично продължение на завършените от мен магистърска програма „Финансов мениджмънт“ (2015-2016 г.) и бакалавърска специалност „Финанси“ (2011-2015 г.) в Свищов», споделя амбициозната дама.
В своята научна кариера Силвия Заркова е автор на над 25 публикации в национални и международни издания на български и английски език. Сред тях особено вълнение и признание и носят двете колективни студии, индексирани в SCOPUS Q1 и Web of Science. Участвала е в над 20 научни форума и конференции и притежавам над 20 сертификата за професионални обучения и компетенции. Научната и активност през годините преминава изцяло под стандарта за „отворена наука“, благодарение на който учени споделят напълно свободно и пълнотекстово свои научни изследвания. Така в най-голямата международна академична мрежа за учени и изследователи Researchgate, към настоящия момент Заркова отчита рейтингово ниво, което ме поставя в топ десет на изследователите на Стопанската академия, които споделят свободна своята научна продукция, което е практически пред всички колеги и млади учени от нейната генерация.
Силвия Заркова разказва за пътя от студент до млад учен с признание и успехи.
„Горд притежател съм на едни от най-престижните награди за студенти и докторанти в България, сред които: двукратен носител на първа награда в конкурса „Млад икономист“ на Съюза на икономистите в България (през 2018 г. и 2014 г.) въз основа на разработки на тема „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства“ (2018 г.) и „Зелената икономика – възможности и предизвикателства” (2014 г.). През 2018 г. завоювах трета награда „Д-р Иванка Петкова“ на Института за икономическа политика. Конкурсът е насочен към докторанти и млади научни работници с интереси в сферата на международните финанси и протича на три етапа. Темата на моята работа бе: „Моделиране и прогнозиране доходността на дългосрочните облигации – по примера на Гърция и Италия“. Същата година след участие в конкурсна процедура и покриване на изискванията (отлични резултати, постижения в обучението, значима ангажираност в обществен и академичен план и разработване на есе на тема „Регулаторно търсене на дългови инструменти – обективна необходимост или пазарна реалност“) имах честта бъда носител на именната стипендия на фондация “Проф. д-р Минко Русенов“ за докторант-финансист. През 2019 г. високата ми мотивация и желанието за развитие през годините бяха удостоени с най-високото национално признание в България „Докторант на годината“ на Националното представителство на студентските съвети. След решение на жури при силна конкуренция получих тази награда лично от министъра на образованието Красимир Вълчев, което ме мотивира още повече да не спирам да творя и да се развивам тук, в моят родина България“, разкрива Заркова.
Като млад учен тя оценява предизвикателствата пред висшето образование в страната през последните години като казва, че подобен тип конкурсни съревнования са изключително полезни, тъй като помагат в изграждането на самоинициативност, устойчивост към външни влияния и най-вече личностното развитие.
„Получих изключително много, не само като опит и преживявания, но и като знания и професионални умения. През декември миналата година Народното събрание прие Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021-2030 година. Приятно е да се прочете в този документ, че в страната ни ще се провеждат политики по „привличането на качествени и мотивирани млади преподаватели за обновяване и развитие на академичния състав“, че ще се „изгражда … ефективна връзка образование-наука-бизнес“, и ще се „повишава … ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие“. Именно тези приоритетни цели считам, че са ключови в преодоляването на предизвикателствата през развитието на висшето образование. Живеем в динамичен свят, където през последната година, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, се доказа същественото значение на дигитализацията и отворената наука, чрез които смятам, че ще се допринесе за развитието на науката и разпространението и сред заинтересованата широка общественост“, коментира Заркова.
Като изявен учен тя допълва, че висшите училища винаги са били значим фактор за перспективите за устойчиво регионално развитие. Благодарение на тях се постига принос към регионалната икономика, развитие на човешкия капитал и изграждането на общество, основано на социално-икономическото сближаване и знанието.
„Благодарение на моите колеги преподаватели имах възможността пряко да участвам в изготвяне на планове за общинско интегрирано развитие и намирам натрупания опит за особено полезен. Само реалния живот и работата на терен, в практиката дават най-ценните житейски уроци“, подчертава Силвия Заркова.
Тя разкрива, че като абитуриент била изправена пред трудния избор къде и с какъв профил да продължи своето образование. На първо място се спряла на „Финанси“ в свищовската Алма Матер, заради високите стандарт и реноме на обучението.
„Бях повлияна и от множеството добри примери за успешни възпитаници на Академията, сред които е и моят баща. Аз съм от хората, които си поставят високи цели и чието желание за развитие надделява над всичко. Заради тази моя черта, а и заради наличието на толкова отдаден и ерудиран преподавателски екип на катедра „Финанси и кредит“, винаги съм следвала своя път и съм била напълно отдадена на него. За мен успехът означава още една изпълнена цел, още едно преодоляно предизвикателство. Не мога да кажа, че имам точна формула, но имам няколко важни правила, които винаги следвам. Първото е наличието на мотивация. Рядко се случва да я изгубя, тъй като съм обградена с изключителни професионалисти от които получавам незаменима подкрепа и безценен опит. Амбицията върви ръка за ръка с мотивацията и не на последно място вярата в себе си, която е ключова за постигането на успех“, категорична е напористата дама.
Силвия Заркова допълва, че в условията на настоящия динамичен живот, най-важният урок, който е получила, че човек трябва да бъде лоялен и коректен на първо място към себе си и към хората които го подкрепят, но въпреки това трябва да се интегрира във всяка една ситуация максимално бързо.
„Безспорно животът ни изправя пред множество предизвикателства. Трудностите никога не са ме отказвали, напротив мотивацията, която съм получавала от тях, винаги е била доминираща. Основният ми съвет към младите хора е да си поставят високи цели и да не пестят сили за тяхното реализиране. Ясно формулираната мисия, правилно изградената визия за бъдещето, дръзновената и упорита работа рано или късно биват оценявани“, посочва Заркова.
Като млад учен тя не крие, че Стопанската академия дава възможност на възпитаниците си и перспектива за преподавателска кариера.
„Висшето училище е в среда на реформи, които адаптират класическата строго обучителна структура, към един нов и непознат за класическите академии и университети микс от степенно образование и научни изследвания със стандарт за публикуване в индексираните бази на SCOPUS / Web of Science. В момента съм хоноруван преподавател към финансовата катедра с над 300 часа годишна натовареност и давам всичко най-добро за да подготвям моите студенти за успешна кариера в света на бизнеса и финансите. Радвам се, че моите преки ръководители в лицето на декана на факултет „Финанси“ проф. Андрей Захариев и ръководителя на катедра „Финанси и кредит“ проф. Стоян Проданов са и сред учените на висшето училище с най-висок изследователски рейтинг и с най-много индексирани публикации сред всички свои колеги. В такава среда логично е да следваш примера на лидерите. Благодарение от инициатива на МОН и националните синдикати от 2021 г, с подпис на министър Красимир Вълчев чрез бюджета на страната за тази година правителството на премиер-министъра Бойко Борисов осигури нов минимален стандарт за възнаграждения във висшето образование. Той започва от 1300 лв. за длъжността „асистент“, преминава през 1400 лв. за „главен асистент“, 1500 лв. за „доцент“ и достига до 1600 лв. за „професор“. Това определено дава аргументи пред избора дали да си академичен преподавател или да поемеш към частния сектор. Естествено разбирам, че за да се явиш на конкурс за академична длъжност трябва да си най-добър сред най-добрите. Младите изследователи, които вече имаме индексирани публикации, фактически носим рейтинг за висшето училище и сами заработваме и „изплащаме“ своите трудови възнаграждания“, споделя Заркова.
По думите и това е добре, защото алтернативното е висшето училище генерационно да спре развитието, да стопира набирането на млади кадри и то в името на икономии и дефицитно финансиране.
„През 2022 г. над 50% от финансирането във висшето образование ще е на база обективни външни оценки за качество и надлежно регистрирана научна продуктивност в индексирани издания. Образователният министър, ректорите, деканите и ръководителите катедри много добре знаят и оценяват този факт“, изтъква в заключение Силвия Заркова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!