Последни Новини

Университетската болница „Канев“ в Русе и Бароновичкия държавен университет в Беларус сключиха договор за сътрудничество

Университетската болница “Канев” в Русе сключи споразумение с научна организация в Република Северна Македония
декември 31, 2020
Проф.д.н.Венелин Терзиев по повод 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски: Велик българин, който трябва да помним и следваме
януари 8, 2021
Покажи всички

Университетската болница „Канев“ в Русе и Бароновичкия държавен университет в Беларус сключиха договор за сътрудничество

Спогодбата е за научно, образователно и културно взаимодействие

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Договор за сътрудничество подписаха на 4 януари проф. доктор на селскостопанските науки Василий Кочурко, който е ректор на Бароновичкия държавен университет в Република Беларус и инж. Иван Иванов- директор на Университетската болница „Канев“ в Русе.

Бароновичкия държавен университет е създаден през 2004 г., като част от учебното заведение са факултетите за редовно обучение на студенти от инженерни, педагогически, финансово-правни специалности, чужди езици, както и факултети за задочно обучение. Към университета функционира и Институт за повишаване на квалификацията и за преквалификация. Има 28 катедри, като образователният процес се осигурява от 339 преподаватели.Седем от тях са доктори на науките, 45 с образователна и научна степен „Доктор“. В университета се обучават около 6000 студенти“, сподели доц. д-р Владимир Климук, който е заместник ректор по научноизследователската работа.

Той допълни, че през 2005 г. е създаден Факултет за усъвършенстване и преквалификация на кадри. Стартирало е изпълнението на проекти по Националната програма за научни изследвания. Провела се е I-та Международна научно-практическа конференция на младите изследователи.

През 2006 г. Ляховичски държавен аграрен колеж е присъединен към Бароновичкия държавен университет като отделна структурна единица. Изпълнява се и първият мащабен проект за фундаментални изследвания.

През 2007 г. е открит Център за дистанционно обучение, а през 2009 г. е създаден Институт за повишаване на квалификацията и допълнително обучение.

Преди 6 години е основана научно педагогическата школа „Научни и технологични основи за производство и втвърдяване на силно натоварени механични части и инструменти“. С подкрепата на Физико-технологичния институт на Националната академия на науките на Беларус е открита лаборатория за високоенергийни методи на втвърдяване.

Научно-практическото списание „Вестник БарГУ“ е включено в изданията на Висшата атестационна комисия и Руския индекс за научно цитиране (РИНЦ), а от 2020 г. фигурира и в наукометричната база Index Copernicus. В университета се издава и електронното научно списание Научные тенденции.

Университетът разполага с международни центрове: Център за турски език и култура, Беларуски ресурсен център за приобщаващо образование и Китайски изследователски център», информира още доц.д- Владимир Климук.

Той сподели още, че през 2020 г. е създаден клас „Конфуций“ в сътрудничество с Серевозападния университет по горите и земеделието. През същата година в Университета е открит и Център за трансфер на технологии, като обект на иновационната инфраструктура на Република Беларус.

Всяка година във висшето учебно заведение се провеждат над десет международни научни и практически конференции, форуми, кръгли маси и др. Международните контакти на университета в посока научно, образователно и културно взаимодействие значително се разширяват всяка година.

Инж. Иван Иванов заяви, че в изпълнение на постигнатите договорености между Университетската болница „Канев“ в Русе и Бароновичкия държавен университет ще бъде подпомогнато провеждането на съвместни научни изследвания. Ще се извършва обмен на учени и стажанти на основата на индивидуални покани като страните ще осигурят възможност за заплащане на престоя им.

През 2020 г. в УМБАЛ „Канев“ АД бе структуриран отдел за научноизследователска и учебна дейност, който да осигури осъществяването на процедурите по институционална и програмна акредитация.

Във връзка с осъществяването на ефективна научна и научноизследавотелска дейност бяха сключени договори за сътрудничество с Медицински университет-Пловдив, Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов“ в Свищов и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. д-р Асен Диамандиев“ в Пловдив, както и с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, с Русенската стопанска камара, Институт за мениджмънт на знания – гр. Скопие, Република Северна Македония и сега с Барановички държавен университет, Република Беларус“, подчерта инж.Иванов.

Той припомни, че УМБАЛ „Канев“ АД съвместно с Регионална Библиотека „Любен Каравелов“ в Русе издава електронно научно списание „Общество и здраве“. През 2020 година са излезли 2 броя в три тома.

Изданието е реферирано в следните бази данни: Руския индекс на научно цитиране – РИНЦ, CEOOLЕлектронната библиотека за Централна и Източна Европа във Франкфурт на Майн, Германия и електронната библиотека SSRNРочестър, САЩ. Научното списание е в референтния списък на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерство на образованието и науката.

Научното издание е достъпно на интернет платформите на УМБАЛ „Канев“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Google Наука и Researchgate“, поясни инж.Иван Иванов.

Той съобщи още, че Университетската болница през 2020 г. е финансирала научно – изследователска дейност, като учените, изследователите и лекарите са подпомогнати да публикуват своите разработки и изследвания в различни български и чужди научни издания. Публикувани са над 178 научни статии, като 40% от тях са в реферираните системи на Web of Science и SCOPUS.

Съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е създадена и функционира виртуална библиотека, достъпна за служителите на УМБАЛ „Канев“ АД. Това звено е изградено като филиал на Регионалната библиотека. Проведена бе VІІ-та Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“. Форумът се проведе под патронажа на Министерството на културата и  със съдействието на Фонд „Научни изследвания“ по Договор КП – 06- МНФ- 5 / 15.09.2020 г.Общо 128 участници със 111 доклада от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България, се включиха в работата на конференцията, посветена на 170 години от рождението на Захари Стоянов“, подчерта инж.Иванов.

Директорът на престижното здравно заведение добави, че за пръв път научният форум бе подготвен от трима съорганизатори – Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. д-р Асен Диамандиев“ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе.

Сборникът с докладите от конференцията ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД)“, изтъкна инж.Иванов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!