Последни Новини

Учени обсъждаха управлението на рисковете в системата на висшето образование

Дезинфектант без хлор и алдехиди бори вируси с обвивка, почиства и ароматизира
октомври 19, 2020
Двутомно издание събра научни разработки, представени на международната конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“
октомври 21, 2020
Покажи всички

Учени обсъждаха управлението на рисковете в системата на висшето образование

Конференцията бе организирана по повод 100 години от основаването на УНСС

 

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

В Университета за национално и световно стопанство в София в сряда се проведе кръгла маса, която бе организирана съвместно с Камарата на преподавателите от висшето образование. Форумът бе организиран по повод 100 години от основаването на УНСС на тема: «Организационни аспекти на управлението на риска в системата на висшето образование». Събитието бе открито от ректора на Университета проф. д-р Димитър Димитров, който сподели практически опит при управлението на едно най-големите висши училища в криза. Актуалността на обсъжданата тематика е важна не само в условията на пандемична криза, но и от гледната точка на развитие на висшето образование.

Проф. д.н. Борислав Борисов, който е председател на Камарата сподели: «Управлението на риска във висшите училища се подчинява на общите принципи, правила и методи, валидни за всяка една организация. Различия съществуват по отношение на целите на организациите и от там – на специфичните рискове, които могат да попречат на тяхното постигане. Не е еднозначно и разбирането за риск, което въпреки множеството определения, все още не е достатъчно осъзнато като понятие от редица отговорни служители, вкл. в системата на висшето образование. В редица организации все още не може да се разбере, че рискът е потенциално негативно събитие, което може да настъпи в бъдеще и може да попречи на постигането на целите на организацията. Това означава, че не може да се говори за управление на риска в организации, които нямат ясно дефинирани цели. Забелязва се и тенденция да се отчитат като рискове вътрешни слабости и външни заплахи, като напр. недостатъчно финансиране, голямо текучество на кадрите, застаряване на преподавателския състав, остарялата материална база и др. А това са съществуващи факти, които трябва да се вземат предвид когато се прави SWOT анализ и се формулират стратегии за развитие, но не и потенциални бъдещи негативни събития. Разбира се, освен потенциални нови заплахи и слабости, риск съществува и от задълбочаването на вече съществуващите слабости и заплахи в бъдеще”.

Според проф.Борисов подобно на другите организации, дейността на висшите училища е съпътствана от множество външни и вътрешни рискове.

“Една доста универсална класификация може да разграничи сред външните рискове нормативно-правни, социални, демографски, политически, икономически, регионални и други рискове. Най-общо, вътрешните рискове са финансови, инфраструктурни, организационни, управленски, кадрови и други. За да идентифицираме конкретните рискове за системата на висшето образование, а от там и за всяко едно висше училище, трябва по-задълбочено да изследваме както външната среда, така и специфичните особености на тази система“, подчерта проф.Борисов.

В работната програма бяха изнесени доклади от проф. д.н. Венелин Терзиев от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в София и Русенски университет „Ангел Кънчев” и проф. д-р Маруся Любчева за „Вътрешни и външни предизвикателства пред висшето образование“. „Университетските бизнес модели при управление на кризи“ бе тема на доклада на проф. д-р Маргарита Богданова от Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“в гр.Свищов. Доц. д-р Цветан Цветков от УНСС говори за „Оценка на зрелостта на системата за управление на риска във висшето училище“.

Още два основни доклада бяха представени в дискусията- „Изграждане на ефективна връзка “образование-наука-бизнес” – стратегическа цел и средство за повишаване на ефективността на разходите за висше образование“ от доц. д-р Красимира Славева и „Управление на риска във висшите училища в България – състояние и перспективи“ от доц. д-р Евелина Парашкевова от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов

Бе приет заключителен меморандум от участниците в кръглата маса.

Материалите на форума ще бъдат публикувани в специално издание на научното списание „Бизнес управление“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!