Последни Новини

Двутомно издание събра научни разработки, представени на международната конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“

Учени обсъждаха управлението на рисковете в системата на висшето образование
октомври 21, 2020
Ген.м-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“: Имаме 230% ръст на приема на студенти спрямо предходната година
октомври 25, 2020
Покажи всички

Двутомно издание събра научни разработки, представени на международната конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“

Форумът се проведе в Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

В средата на месец септември в Русе се състоя VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“.

Това обявиха проф. д.н. Венелин Терзиев, главен научен секретар на Университетска болница „Канев“ – Русе,  редовен профсор във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София и Русенски университет „Ангел Кънчев“  и Силва Василева, заместник директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Те припомнят, че форумът се проведе под патронажа на Министерството на културата и със съдействието на Фонд „Научни изследвания“. Общо 129 участници със 105 доклада от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България, се включиха в работата на форума, посветен на 170 години от рождението на Захари Стоянов. Съорганизатори на конференцията са Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе.

Темата за еволюцията и революцията във всяка една област е неразривно свързана с релацията между минало, настояще и бъдеще. Познаването на миналото и ползването на опита на тези преди нас, дават сила и увереност да градим нови модели, да творим и да се движим напред. „Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре.“ – казва Джон Дюи и има право да държи на това свое твърдение. Осъзнавайки важността на събраното, на общото знание и за да представим по един по-различен и дори по-атрактивен начин онова знание и мъдрост, стартирахме процеса по организиране на поредния научен форум, търсейки промяна и известна доза иновативност, като излезем от формата на строгата научна конференция. Именно поради това поканихме учени и изследователи от различни области да представят своите гледни точки по въпроси, свързани с моделите на развитие както на отделния човек, така и на човешката цивилизация. Което беше и целта на форума – да интерпретира от различен ъгъл еволюционните и революционни процеси в обществото, да представи различни модели на развитие в сферата на наука, култура, социум, както и различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес. Защото без наука и иновации скокове в развитието не могат да се осъществят.

И ако „Най-важната част от образованието е преподаването на смисъла на това да се знае“, както твърди Симон Вейл, то ние организаторите се убедихме, че този смисъл трябва да се търси и в онова, което се преподава, и в онова, което дава смисъл на преподаваното.

Провокативната тема за еволюцията и революцията и за моделите на развитие привлече за участие специалисти от различни области на знанието – представители на 27 висши училища, четири института от Българската академия на науките, на Националните библиотеки в Румъния и България, Националната университетската библиотека „Гоце Делчев“ в Щип, Република Северна Македония. Свои научни разработки представиха 6 неправителствени организации от България и Румъния. С доклади участваха и партньорите-организатори от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ в Русе и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив.

В петте работни секции се чуха становища за еволюцията и революцията от гледна точка на образование, медицина и здравеопазване, филмово изкуство, история, кино, езикознание, на точните и икономически науки, счетоводството, социология и др. Върху основата на досегашните конференции бяха надградени нов опит и възможности за активиране на академичното и международното научно-образователно сътрудничество.

В резултат от работата на форума е подготвено издание с научните с доклади в два тома, издание на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Научното издание включва докладите на водещи имена в науката и образованието.

В състава на научния съвет на сборника влизат: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, проф. д-р Маруся Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, проф. д-р Любима Деспотова-Толева от Медицинския университет в Пловдив, проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Военна Академия „Георги Стойков Раковски“ в София, чл. кор. проф., д.т.н. Христо Белоев и проф. д-р Ангел Смрикаров от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Членове на редакционния екип, ангажиран с издаването на сборника, са Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова и Татяна Савова от екипа на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе.

В първата част на научното издание са публикувани пленарните доклади от конференцията. Проф. д-р Маргарита Богданова в своя доклад „Университетските бизнес модели – преди и след Covid 19“ представя бизнес модела като подход за дефиниране на стратегически намерения на университетите и обобщава най-успешните краткосрочни и средносрочни интервенции, наложили се в практиката на управление на университетите след възникване на глобалната криза Covid 19. Бизнес моделът като подход за дефиниране на стратегическите намерения на университетите разглежда проф. д-р Маруся Любчева в своето изследване „Революция в индустрията и еволюция в образованието или интелигентно развитие“. Разработката на проф. Маруся Любчева повдига актуални въпроси за дистанцията между Индустрия Х.0. и Образование У.0., за търсенето на модели на съответствие между образование и индустрия и намирането на пътища за тяхното сближаване. „Учителят и ученикът: quo vadis?“ на проф. д-р Любима Деспотова-Толева се фокусира върху медицинското образование и основната цел, която носи в себе си – грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо. Екип, ръководен от научния ръководител на форума – чл. кор., проф., д.т.н. Христо Белоев „Визия за университета на бъдещето“ представя обстойно изследване върху актуални въпроси, свързани с промените във висшето ни образование, така че то да отговори на нуждите на цифровата икономика и общество. Пленарният доклад на проф. д.ик.н., д.н. инж. Венелин Терзиев „Науката като инструмент за социално развитие“ обстойно разглежда въпросите за ефективността като социален феномен и акцентира върху методите и инструментите за измерване на науката като показател за нейната значимост.

В съдържанието на сборника научните трудове са систематизирани в рамките на тематичните направления, по които работиха участниците в конференцията: „Лингвокултурологични и исторически модели на развитие“; „Еволюция и революция в изкуството и комуникациите“; „Икономика, общество, здраве“; „Еволюция и революция – политически и правни аспекти и образователни модели на развитие“.

Някои от ключовите доклади, включени в сборника, са на проф. д.ф.н. Иванка Янкова и д-р инж. Искра Цветанска от Университет по библиотекознание и информационни технологии – „Еволюция на техники и стратегии към опазване на писмено наследство“; на преподавателите в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ проф. д-р Галина Лардева – „Снемане на отношението революция – еволюция в историческото изучаване на изкуството“ и проф. д-р Стела Митева-Динкова – „Еволюция в обучението – рефлексия от съвременните условия“; на доц. д-р Елица Вълчева-Куманова от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – „Златното правило на обществения договор“; на проф. доктор на науките инж. Венелин Терзиев от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, д-р Марин Георгиев и инж. Иван Иванов от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе и на доц. д-р Илина Арменчева от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София – „Балансирана карта за оценка – революция или еволюция в нетрадиционните модели за управление и устойчиво развитие; на проф. д-р Петко Петков от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – „За революционния финал на еволюционното българско възраждане“ и мн. др.

Своя принос в научното ниво на сборника внасят чуждите автори, сред които ще споменем доц. д-р Олга Андреева, ст. пр. Валерия Дмитриева и Никита Бухов от Ростовски държавен икономически университет, Русия; доц. д-р Владимир Климук от Барановишки държавен университет, Барановичи, Беларус; проф. д.н. Весела Радович от Белградски университет, Сърбия; инж. Васил Йорданов от Политехнически университет Милано, Италия; Вилма Йованова и Зоран Костовски –от Национална университетска библиотека „Гоце Делчев“ в гр. Щип, Република Северна Македония; Йоана Крихана – представител на Националната асоциация на публичните библиотекари и библиотеки в Букурещ, Румъния и Университетска политехника в Букурещ; проф. д-р Роберт Димитровски, Лиляна Пушова-Стаменкова и Павле Тръпески – МИТ Университет, Скопие, Република Северна Македония; проф. д-р Баки Колеци – Университет „Хаджи Зека“, Печ, Косово; проф. д.п.н. Инна Федотенко – Тулски държавен педагогически университет, Русия и др.

Сборникът с докладите от VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

За различната визия на форума допринесоха и представителите на съорганизаторите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. Техният концерт с участието на Академичен народен хор с ръководител проф. д-р Костадин Бураджиев, Трио „Сопрано“ – Петя Цончева Вардева, Биляна Андрончева и Кристина Жечкова, оперните певци – специализанти Ванг Ие, Шуайтонг Ванг и Ли Минхай в акомпанимент на пиано Елвира Матева, танцьорите студенти от специалност Българска народна хореография с ръководител Ивайло Маджаров и акордеонистът ас. Ангел Маринов, се превърна в истински празник както за участниците в конференцията, така и за жителите и гостите на Русе. Всички те не само създадоха неповторима атмосфера, а възпитаваха околните млади хора със своето поведение, премерени движения, танци, пеене, което неизменно е част от един продължаващ образователен процес.

Ако всички преподаватели осъзнаят, че именно качеството на мисловния процес, а не фабрикуването на верни отговори, е мярката за образователен растеж, то ще се случи нещо съвсем малко по-различно от революция в обучението.“, казва Джон Дюи. Именно това търсихме и, надяваме се, успяхме да постигнем тук, в Русе, в тази по-различна научна конференция. Успешно проведеният международен форум привлече вниманието и насърчи обмена между преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имаха интерес към темата на международно, национално и местно ниво. Създадени са нови международни контакти за обмен в областта на образованието, здравеопазването, науката и културата. Затова днес вече всички ние гледаме към следващия такъв форум, който се очаква да се проведе през месец септември 2021 г. под мотото: Промените в глобалния свят и новите решения“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!