Последни Новини

Проф.Коручко Василий Иванович, ректор на Бароновичкия държавен университет в Беларус: Създаваме Изследователски център за изучаване на мултидисциплинарни науки в иновационното развитие на Беларус и България

Майсторът на лъкове Зюхтю Калит подреди изложба SAMSARA
септември 25, 2020
Шест програми за заетост изпълнява община Велико Търново
септември 27, 2020
Покажи всички

Проф.Коручко Василий Иванович, ректор на Бароновичкия държавен университет в Беларус: Създаваме Изследователски център за изучаване на мултидисциплинарни науки в иновационното развитие на Беларус и България

Заслуги за двустранното сътрудничество имат проф.Венелин Терзиев от българска страна и зам.ректорът по научните изследвания на беларуския ВУЗ доц д-р Владимир Климук

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Създаваме Изследователски център за изучаване на мултидисциплинарни науки в приоритетни области на иновационното развитие на Беларус и България. Това заяви пред „Труд“ проф.Коручко Василий Иванович, ректор на Бароновичкия държавен университет в Беларус.


Ученият има завидна биография. През 1973 г. Василий Кочурко успешно завършва Белоруската селскостопанска академия в Горки със специалност „Агрономия“. През 1982 г. защитава докторска дисертация., а през 2002 г. защитава степен доктор на селскостопанските науки. През 2003 г. става професор по специалност „Агрономия“. От 1967 до 1968 година работи в Мебелния завод в Кобрине, а  след това е главен агроном в в Стопанството в един от районите. От 1976 г. вече е директор на Експериментална база „Погодино“ и още същата година е издигнат за първи заместник началник на управлението по селското стопанство в Област Могильов.От юли 2004 г. е ректор на Бароновичкия държавен университет в Република Беларус. Има повече от 170 научни публикации  научноизследователски разработки. През 2009 г. е награден с почетен медал „За заслуги“, а през 2014 г. е удостоен с публична благодарност на Президента на републиката.През 2015 г. му е присъдено почетно звание „Заслужил работник“ в сферата на образованието в Република Беларус. През 2019 г. е удостоен със званието „Почетен професор“ на Бароновичкия държавен университет.


Проф.Иванович представи Държавния университет в Барановичи, Република Беларус като отличен пример за регионална институция, който е създаден през 2004 г. в съответствие с президентския указ.

«През 16-годишния период на своето съществуване учебното заведение се управлява от ректора в мое лице. Университетът се превърна в мултидисциплинарен комплекс за обучение на специалисти по икономически, правни, технически и технологични, информационни технологии, селскостопански, педагогически профили, икономика на труда и др. Създаден е център за научни изследвания и иновации. Особено значение отделяме на развитието на международни, културни и социални дейности. Университетът има пет факултета и център за специализирано следдипломно обучение, Институт за иновативни изследвания, Селскостопански колеж, Център „Конфуций“ и Център за трансфер на технологии», споделя проф.Иванович.


Ректорът разкрива и кои области на развитие са приоритетни за беларуското висше училище. 


„През последните пет години учените и изследователите от нашия университет активно участват в национални и международни научноизследователски и иновативни проекти в областта на икономиката, екологията, индустрията, информационните технологии и педагогиката. Работим активно и в разширяваме кръга от реални международни контакти, като осъществяваме сътрудничество със 134 научни и образователни организации в чужбина. Тази година благодарение на усилията и стремежите на нашите учени са установени контакти за сътрудничество с институции в България. Основната роля от страна на вашата страна беше изпълнена от професор д.н. Венелин Терзиев, който има изключителни заслуги  за активизиране на беларуско-българското сътрудничество заедно с мен и заместник-ректора по научните изследвания доц д-р Владимир Климук», подчертава проф.Иванович.


Ректорът допълва, че е планирано университетът скоро да реализира ползотворно  сътрудничеството с българските учени. 


«През декември тази година провеждаме международна научна конференция, на която проф. Венелин Терзиев и негов колега ще изнесат ключови доклади на пленарната сесия. Специално ще определим 3-4 области на сътрудничество в областта на науката, културата, образованието с достъп до съвместни проекти», информира проф.Иванович.


Той допълва, че с пряката подкрепа на институциите в Република България и Република Беларус той и екипът му планират реализирането на мащабен проект. Той предвижда създаването на Изследователски център в базата на Бароновичкия държавен университет за съвместно изучаване на мултидисциплинарни теми в приоритетните области на иновационното развитие на Беларус и България. 


В резултат на този проект ще се осъществява  подготовката на научни статии във водещи наукометрични бази, провеждане на съвместни научни конференции и семинари, както и организиране на съвместни научни и иновативни . Има идея и за организиране на периодични летни културни и образователни училища в двете страни, фокусирани върху учители, ученици и всички, които проявяват интерес.


«Планираме да разширим сътрудничеството с български институции с цел търсене на иновативни идеи в областта на образованието, науката, културата, съвместното им разработване и внедряване в нашите страни, което ще повиши конкурентоспособността на самите институции и ще активира нивото на научна и иновационна активност на страните партньори“, разкрива още проф.Иванович.
Той подчертава, че двустранното сътрудничество се реализира с усилията и съдействието на проф.Венелин Терзиев от българска страна и зам.ректорът по научните изследвания на беларуския ВУЗ доц д-р Владимир Климук.


Проф.Венелин Терзиев е доктор на науките по Национална сигурност и Икономика. Редовен професор е във Военната академия „Г.С.Раковски“ и в Русенския университет “Ангел Кънчев”. Научните му интереси и публикации са свързани с проблематиката на икономиката, националната сигурност и социалното управление.

Владимир Климук е доцент и доктор по икономика. През 2010 г. завършва Барановичкия държавен университет със специалност „Икономика и организация на производството“, а две години по-късно завършва и второто си висше образование със специалност: „Банково дело“.През 2015 г. защитава докторска дисертация на тема: „Разработване на инструменти за оценка на ефективността на използването на материалните ресурси на индустриалните предприятия“.

От 2010 до 2016 година работи като преподавател-стажант и старши преподавател в катедра „Икономика и организация на производството“. Работил е и като икономист в планово-икономическия отдел в Мебелна фабрика„ Лагуна “.От 8 август 2016 г. е началник на учебно-методически отдел, като едновременно с това е асистент в катедрата по теоретична и приложна икономика.

Има публикувани над 200 научни, образователни, образователни и методически трудове, включително 18 монографии, 12 научни трудове в списания, индексирани в Scopus и Web of Science, 111 научни статии във водещи рецензирани научни списания на Република Беларус и в чужбина.Той е заместник главен редактор на научно-практическото списание „Бюлетин на БарДУ“ и заместник главен редактор на електронното научно списание „Научни тенденции“. Ръководи десетки научноизследователски проекти, като: „Изследване на сложността на социалноикономическото развитие на регионите на Република Беларус в посока на ефективното използване на материалните ресурси“ (2015-2017 г., BRFFR); „Феноменът на нарастване на доброволческото движение като социална иновация и фактор за модернизация на икономическите отношения“ (2017-2019 г., BRFFR); „Моделиране на проектните дейности на учениците в образователен клъстър по проблемите на виртуалното пространство на Интернет“ (2019-2021, BRFFR); „Проектиране на модели на младежкото предприемачество във висшите учебни заведения на Република Беларус“ (2020 г., Министерство на образованието) и др.

Има почетна грамота на Министерството на образованието на Република Беларус „За специален принос в развитието на науката и иновациите“ през 2017, както и специална благодарност на министъра на образованието на Република Беларус „За специален принос в развитието на науката и иновациите“ през 2019.
Носител е на стипендията на Президента на Република Беларус за талантливи млади учени през 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!