Последни Новини

Община Велико Търново е отличник по социални проекти

Проф.Николай Овчаров: Воеводата Алдимир Желяната ръка храбро е бранил крепостта „Калето“ в Свищов
септември 24, 2020
Майсторът на лъкове Зюхтю Калит подреди изложба SAMSARA
септември 25, 2020
Покажи всички

Община Велико Търново е отличник по социални проекти

През последните 5 години от Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ са привлечени допълнителни средства от 16,5 млн.лева

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Община Велико Търново е категоричен отличник по разработени и реализирани проекти в сферата на социалните услуги и здравеопазването. През последните 5 г. с изпълнението на общо 46 различни програми и проекти от Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ са привлечени допълнителни финансови средства в размер на 16 517 979,04 лева. Това съобщи директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към община Велико Търново Росица Димитрова.

Тя допълни, че 15 проекта са по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и възлизат на общо 6 843 030,71 лв. Три са по ОП „Регионално развитие“ и са за 6 798 648,11 лв. Други 28 са с национално финансиране на обща стойност 2 876 300,24 лв.

В изпълнение на реализираните програми и проекти през разглеждания период е осигурена заетост на 1034 лица, а грижа и подкрепа са получили 3935 потребители на територията на община Велико Търново. Сред тях са деца с/без увреждания, лица в нетрудоспособна възраст и хора с увреждания. Своята дейност са стартирали 4 нови социални услуги, като към момента са разработени и два нови проекта по оперативни програми, които са изпратени към управляващия орган и са на етап оценка“, информира Росица Димитрова.

По думите и само за тази година за социалните услуги държавно делегирана дейност са осигурени 13 190 216 лв., а за услугите финансирани със средства от общинския бюджет са отпуснати 2 868 530 лв.

Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ непрекъснато развива мащабна дейност. Към момента се реализират 17 проекта, по които е гарантирана трудова заетост за 286 лица.

Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ е назначен персонал от 28 лица, в т.ч. 12 лица по ЗОП. По проект „Приеми ме 2015“ са назначени 9 души в Областен екип по приемна грижа и са утвърдени 93 приемни семейства в областта, а в община Велико Търново 19 деца са настанени в 17 приемни семейства. По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“- компонент 2 са назначени общо 34 човека, в т.ч. 22 лица на длъжност „домашен санитар“, 3 медицински сестри, психолог, двама социални работници, шофьор. Те предоставят интегрирани здравно-социални услуги на 162 лица от целевата група, в 16 населени места.

По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“- компонент 3 е осигурена работа на 36 души, които осъществяват социални услуги на 292 лица от целевата група, в 23 населени места.

Социалната услуга „Обществена трапезария“, финансирана по Фонд „Социална закрила“ е за 75 лица от целевата група.

От голямо значение е реализирането на проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ с Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Със сериозен принос за хората се очертава и проектът „Изграждане на комплекс за социални услуги за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ с 4 Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост, с общ капацитет 60 места, ново строителство и 1Център за възрастни хора, зависими от грижа, с капацитет от 15 места, който се помещава в съществуваща сграда, която се ремонтира и адаптира за нуждите на социалната услуга.

По проектите „Обучение и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“ са назначени общо 55 лица с увреждания, като от тях 8 лица са от социални услуги.

Други 7 човека с увреждания са намерили реализация по „Регионална програма за заетост -2020“, по Националните програми „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, а четирима домашни помощници са назначени по НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“. По програма „Активиране на неактивни лица“ в общината е назначен 1 младежки медиатор.

Сред сериозните проекти е „Кризисен център за лица „Търновград“ с капацитет 30 потребители и осигурена трудова заетост за 20 лица. От Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ се реализира и „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“ финансиран от Фонд „Социална закрила“.

Реализирана е подмяна на част от наличното обзавеждане в Дом за стари хора „Венета Ботева“ в старата столица с финансиране от Фонд „Социална закрила“. Със средства осигурени от АСП пък 60 търновци ще получават топъл обяд от 01.10.2020 г..„Благодарение на изпълнявани от Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ проекти, предстои да стартират 4 нови социални услуги. Това са „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“, „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“, „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. В центровете ще бъде осигурена трудова заетост на 54 души персонал. Обхванати ще бъдат общо 108 потребители, в т.ч. деца с/без увреждания и лица с увреждания“, коментира Росица Димитрова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!