Последни Новини

Доц. Драгомир Илиев, директор на Центъра за дистанционно в Стопанската академия в Свищов: Създадохме собствена система за онлайн квестор при  изпитите

Двама зрелостници от Елена със стипендия „Достойни момчиловци“
май 19, 2020
Болницата в Свищов получи оборудване, купено с дарение от земеделски кооперации
май 20, 2020
Покажи всички

Доц. Драгомир Илиев, директор на Центъра за дистанционно в Стопанската академия в Свищов: Създадохме собствена система за онлайн квестор при  изпитите

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

Стопанската академия „Д. А. Ценов” в Свищов развива дистанционните форми на обучение от 1999 г. Дистанционното обучение изисква нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. Това означава сериозни и постоянни инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали, материали за самоподготовка и изпити, канали за синхронна и асинхронна комуникация с обучаемите. Това обяснява доц. д-р Драгомир Илиев, директор на Центъра за дистанционно обучение в Стопанската академия в Свищов.

„Изградихме собствена Платформа за провеждане на дистанционно обучение (https://dl.uni-svishtov.bg/), базирана на Moodle с интегриран модул за видеоконферентна връзка BigBlueButton. Ще спомена един малко известен факт. Наши колеги са участвали в превода на интерфейса на български език на двете най-популярни софтуерни решения за дистанционно обучение. Гл. ас. д-р Ангелин Лалев, преподавател в катедра „Бизнес информатика” и координатор в звено „Дигитални иновации” е сред официалните преводачи на Moodle, а директорът на Академичния компютърен център Кирил Стоянов, направи превода на BigBlueButton и това е само едно от нещата, с които Стопанската академия допринася за развитието на дистанционното обучение в България”, казва доц. Драгомир Илиев.

По думите му в света съществуват множество технологични решения за провеждане на дистанционни изпити чрез т.н. онлайн квестор.

„Целта е гарантиране невъзможността за измама или подмяна на самоличността на изпитвания, изисквана от Закона за висшето образование и МОН. Проучихме няколко готови софтуерни решения за онлайн квестор, които автоматично определят кой е застанал пред камерата на компютъра и проследяват попълването на изпитния материал, и установихме някои несъвършенства. Нашето решение е да се използват като квестори хора. Това, от социална гледна точка също е по-добре. Хората предпочитат пряк контакт с човек, дори и да е онлайн, отколкото бездушния компютър и софтуер. Така студентите се чувстват много по-спокойни по време на самия изпит”, коментира доц. Илиев.

Следващият въпрос, който е трябвало да бъде решен, е да се определи какво да бъде натоварването на квесторите.

„Един квестор може да наблюдава 10-15 студента, но дали контролът е ефективен? Според нас – категорично не! При този вариант квесторът просто регистрира присъствието на изпитваните. Оказа се, че за да изпълним нашите критерии за качество на обучение и изпитен процес, оптималният брой лица, които могат да бъдат наблюдавани и съответно контролирани от един квестор по време на изпит е двама. Ако е достатъчно опитен, може да се стигне до 3-4 максимум, но не повече. И така преодолявайки последователно всички пречки създадохме собствена система за онлайн квестор, при която по време на изпита, квесторът следи едновременно лицето и екрана на изпитвания, използвайки монитора, видеокамерата и аудиото на компютъра, на който се осъществява изпитът. При опит за недопустими дейности или ползване на непозволени ресурси, се прави запис и квесторът има право да вземе решение за прекратяване или анулиране на изпита. Създадохме и Виртуален изпитен център, в който всеки студент влиза в собствена виртуална изпитна стая, за да не бъде смущаван от други студенти по време на изпита”, изтъква още доц. Илиев.

Освен технологичното решение, в Стопанската академия вече съществува такава организация на процеса, при която има няколко нива на проверка и контроли. Ролята им е да гарантират, че не се допускат изпитни измами и че има пълна обективност на оценката. Те са вградени така, че изпитвания да не ги забелязва по време на изпита, но действат безотказно.

„Всички висши училища боравим с аналогичен софтуер и хардуер. Образно казано, всички използваме едни и същи тухлички, но въпросът е как те ще бъдат подредени и споени. Ние не използване скъпи софтуери, в по-голямата си част работим с Open-source решения. Трупаното в продължение на години ноу-хау в областта на дистанционното обучение ни позволява да изградим солидна, устойчива във времето и добре смазана и работеща собствена Платформа за дистанционно обучение, лесна за използване и от студенти и от преподаватели”, категоричен е доц. Илиев.

Той допълва, че в два последователни уикенда – на 26 април и 2-3 май успешно са проведени първите дистанционни изпити в Стопанската академия със студенти магистри и бакалаври в дистанционна форма на обучение.

„Над 200 студенти успешно положиха изпити по над 40 дисциплини. След изпита ги помолихме да попълнят анонимна онлайн анкета и над 80% от тях се отзоваха. За цялостната организация на дистанционни изпити „отлична” оценка ни дават 83% от анкетираните, а 15% ни поставят „много добра” оценка Пълно одобрение за работата на квесторите дават 97%. Запитани „Ако се наложи да избирате начина на явяване за следващите си изпити, какво ще изберете?”, 71% от анкетираните студенти биха избрали отново да се явят на дистанционен изпит, а 13% се колебаят между дистанционен и присъствен.

Отговорите недвусмислено показват, че вървим в правилната посока. Разбира се, тук трябва да направим уточнението, че не за всички професионални направления дистанционното обучение и изпитване е подходящо, но за направленията 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление, в които Стопанската академия е специализирана, дистанционното обучение и изпитване е мисия възможна”, убеден е доц. Драгомир Илиев. Според него, добрите резултати се дължат на упорит труд, изразяващ се в множество видеоконферентни работни срещи, разпалени дискусии, тестване на различни решения.

„Това е 20 години непрестанна работа на много хора. Аз поех ръководството на Центъра за дистанционно обучение преди 4 години, по време на мандата на доц. д-р Иван Марчевски като ректор и той ни даде свободата да реализираме много нови идеи. Мога само да се радвам и да благодаря и на сегашния ректор, проф. д-р Марияна Божинова, че запази посоката на развитие и имаме пълната ѝ подкрепа. Благодаря и на всички преподаватели, които своевременно подготвиха изпитните материали и се включват като квестори”, подчертава доц. Илиев.

За създаването на Виртуалния изпитен център и цялостната организация на дистанционните изпити пък заслуга имат: Кирил Стоянов, директор на Академичния компютърен център и екипът; гл. ас. д-р Юрий Кузнецов, главен координатор „Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен” в Центъра за качество на обучението и преподавател в катедра „Бизнес информатика”; гл. ас. д-р Жельо Желев, координатор в Центъра за дистанционно обучение и преподавател в катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”; Костадин Башев, главен координатор в звено „Дигитални иновации”. Подкрепа оказват Милена Димитрова, секретар на Центъра за дистанционно обучение и Моника Спасова, секретар на факултет „Мениджмънт и маркетинг”, както и самите катедри, организиращи съответните изпити.

Снимки-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!