Последни Новини

Стопанската академия в Свищов за 20 години обучи дистанционно над 25 000 студенти

Латино музиканти превземат Цигов чарк
юли 8, 2019
Нужни са 2 млн.лева за реставрация на сцената на читалище „Надежда” в Търново
юли 13, 2019
Покажи всички

Стопанската академия в Свищов за 20 години обучи дистанционно над 25 000 студенти

“Постижението е повод за позитивна равносметка”, категоричен е проф.Андрей Захариев, ръководител на катедра “Финанси и кредит”

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

С решение на Академичния съвет от 13 юли 1999 г. е поставеното началото на дистанционната форма на обучение в Стопанската академия “Д.А.Ценов” в Свищов. С включването на тази регламентирана в закона за висшето образование нова форма, паралелно с редовната и задочната форми на обучение, е дадено началото на една забележителна като градация и резултати инвестиция в дигитална образователна технология. За първи координатор на новосъздадения Център за дистанционно обучение в свищовския ВУЗ е назначен гл. ас. д-р Андрей Захариев (сега професор) като още през учебната 1999/2000 година е осъществен успешен прием на първия випуск от 45 дистанционни магистри в програмата по „Финансов мениджмънт”. Постепенно са разработени програми и по „Международен бизнес и мениджмънт”, „Държавни и общински финанси”, „Банков мениджмънт”, „Валутен, митнически и данъчен контрол” и др.
През годините са развити магистърски дистанционни програми към всяка икономическа специалност, като днес 20 години по-късно, след успешна акредитация е даден старт на обучението и на първия випуск дистанционни бакалаври в Алма Матер в Свищов. Сред тези близо 100 новоприети дистанционни студенти е и Борис Мариянов Иванов, носител на златна значка за завършено с пълно отличие (6,00) образование в Средно училище „Цар Симеон Велики” във Видин. Неговият избор е специалност „Финанси” към катедра „Финанси и кредит” с ръководител проф. д-р Андрей Захариев. Освен наситеността с дигитални обучаващи материали дистанционна форма привлича младите кандидат-студенти и с възможността за полагане на изпити в изнесените центрове в  София и Стара Загора, което спестява време и средства за тези които едновременно учат и работят. За дистанционните магистри е осигурена и възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси, които са едни от най-атрактивните в страната. Сред предимствата за студентите на Стопанска академия са улеснен достъп до стипендиантски и стажантски програми, възможност за участие в академичния живот, в програма Еразъм+, в международни студентски бригади. Завършилите получават международно акредитирана диплома и Европейско дипломно приложение. Те имат отлични перспективи за успешна кариерна реализация в организации от публичния, корпоративния и неправителствения сектори в България и чужбина.


В годините съществен принос за развитие на дистанционното обучение в Свищов дават преподавателите, ангажирани с ръководството на академичния компютърен център гл. ас. д-р Емил Цанов и проф. д.н. Божидар Божинов. Като координатори и директори на Център за дистанционно обучени градивна следа оставят доц. д-р Стоян Проданов, доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Михаил Чиприянов, доц. д-р Венцислав Василев и доц. д-р Драгомир Илиев.
За изминалите двадесет години Свищовската академия дава и значим национален принос в развитие на дистанционното обучение с домакинството на два последователни научни форума с фокус електронното обучение във висшето образование. Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование в проведена в периода 15-17 Май 2009 г. в Свищов. В нея се включват 90 участници със 103 публикации, отпечатани в сборници с доклади и резюмета в два тома. Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование е проведена от 11 до 13 Май 2012 г. отново в Свищов, като участниците достигат 170 участници, а публикациите са 61, отпечатани в един том.
Паралелно, екип на свищовското висше училище печели финансиране по конкурс „Интегрирани научни центрове в университетите” с ръководител на проекта проф. д-р Андрей Захариев. Проектът е на стойност по подписан договор №Д002-77/12.12.2008 г. от 490 хил. лв. Усвоената сума след правителствено решения за икономии по всички финансирани от Фонд научни изследвания проекти е 245 хил. лв. за първия етап на проекта и 122,5 хил. лв за втория етап или общо 367,50 хил. лв. В резултат на проекта са дава значителен тласък за развитие и обогатяване на технологичната база на дистанционното обучение в Свищов.
Разработени и внедрени са процедури и стандарти и създаване на уеб-съдържание. Изградено е „Докторантско училище”. Приети са от колективни органи актуализации на учебна документация и учебно съдържание, като е написано и отпечатано научно-учебно двуезично (на български и английски език) съдържание по пилотната магистърска програма „Financial management”.  Създадено е учебно съдържание и документация за уеб-базирани факултативни курсове по „Бизнес комуникации на английски език” и „Конферентен английски език” за обучаващи и изследователи.
След развитие на собствена академична платформа за дигитално учебно съдържание „VJL” (носител на специална награда на „Майкрософт” на изложението БАЙТ Експо 2008 г.) през последните години се преминава (от 2016 год.) към мултиезиковата платформа за осигуряване на учебния процес в дистанционно обучение MOODLE. Дипломирани са чуждестранни студенти в дистанционна форма от над 10 държави, като отчетените регистрации по IP адрес за достъп до електронни обучаващи ресурси до двете еволюционни електронни платформи надминават 50 уникални държави от всички континенти по света.
И така випуск след випуск за тези 20 години започналото в Свищов като пилотен проект обучение в спец. „Финанси” в дистанционна форма за магистърска степен обхвана всички специалности, а вече и степените „бакалавър” и „доктор”. Една успешна проектна инициатива от края на XX век е днес съвременния портал за качествени образователни услуги от Алма Матер в Свищов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!