Последни Новини

Доц.д-р Свилен Маслянков, хирург в Александровска болница: Над 4000 души заболяват годишно от рак на гърдата

Представят фотоколажно ателие „Машина на времето” в Горна Оряховица
май 3, 2019
Мост „Дунав Юг“ ще облекчи северната ни граница
май 7, 2019
Покажи всички

Доц.д-р Свилен Маслянков, хирург в Александровска болница: Над 4000 души заболяват годишно от рак на гърдата

 

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Доц. д-р Свилен Маслянков е хирург с над 20-годишен опит. Завършва медицина в МУ – София и стартира кариерата си в Комплексен Онкологичен Център-Велико Търново. През 2012 г. защитава успешно докторска теза на тема „Измерване качеството на живота на пациенти с рак на ректума – възможност за прецизиране на оперативното лечение”. След спечелен конкурс развива преподавателска кариера в Александровска болница, II Хирургия, при МУ – София. Специализирал е в клиники в Гърция, Испания, Хърватска, Англия, Русия и др. Има над 70 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.

 

-Доц.Маслянков, какви са тенденциите в онкологичната заболеваемост?

Световните тенденции сочат, че заболеваемостта се увеличава бавно и постепенно, особено в индустриалните държави. Причинителите на ракови заболявания са най-вече замърсяването на природните ресурси-въздух, вода, почва, както и некачествената храна. В развитите държави много усилено се работи за ранната диагностика на тези патологии. Разработват се и се прилагат множество скринингови програми. Използват се и множество терапевтични методи като например премахване на полипи по червата, които са предракови образувания. При наличие на тумор пък, се преценява в какъв стадий на развитие е и едва тогава се прилагат различни хирургични техники по възможност с по-малка инвазия.

-Кои са най-честите патологии?

-Класиката е най-често рак на белите дробове, който е 11,6 % от общата заболеваемост, такива са данните и за рак на гърдата. Следват дебелочревните тумори, които са около 10, 2 % от цялата патологична онкология. У нас малко над 4000 души заболяват годишно от рак на гърдата, от рак на коло ректума почти 3000 човека. Белият дроб е водещ при мъжете-с около 20 % от онкологичната патология.
Интересно е, че докато при рак на гърдата, смъртните случаи са наполовина от броя на заболелите, то при колоректалния карцином този процент е много по-малък и статистиката показва, че 9,2 % от онкологично болните загиват от болестта. Това означава, че има какво още да се направи по отношение на борбата с рак на стомашно-чревния тракт. Нужно е да се прилагат нов тип лечение, нови подходи, които да намалят броя на леталните случаи. От изключителна важност обаче са ранната диагностика и профилактика.

-Кои хора попадат в рисковите групи?

-Рискови групи са пациенти с доброкачествени и хронично-възпалителни заболявания, такива с полипи и други предракови състояния. А също и такива с наследствен фактор, които имат във фамилията си двама, трима роднини с подобни заболявания. Не на последно място са и носителите на наследствени полипозни синдроми.

-Вие прилагате в практиката си световен опит. Какви са новите методи при лечението на злокачествените тумори?
-Имам пациент, който оперирах през 2015 г. от рак на дебелето черво. Туморът беше запушил почти напълно органа. Примерът е показателен за мултимодалност на лечението. С прилагане на различни възможни форми на изцеление, този човек и днес е жив. Още по време на операцията, се забеляза единична находка в белия дроб. Веднага след операцията на дебелото черво, го насочихме към белодробен хирург, който локализира метастаза, подлежаща на хирургично отстраняване. След това човекът, проведе следоперативна химиотерапия и в рамките на година нямаше други разсейки. В края на 2016 г. установихме единична местастаза в черния дроб. Отново го оперирах, отстраних разсейката и последва нов курс химиотерапия. След известен период на липса на заболяване, болестта отново се активира през 2017 г. се откри метастаза в гръбначен прешлен. Отново подлежаща на хирургично лечение със стабилизация на гръбнака и пореден курс химиотерапия и последвало подобрение.

-Има ли пълно изцеление на пациенти с рак?

-Когато започвах работа преди 20-тина години, щом се диагностицират тумор и разсейки, пациентите бяха обявявани за безперспективни с очаквана продължителност на живота няколко месеца. Сега борбата с рака продължава много по-дълго време , а при адекватно лечение на такива пациенти, можем да постигнем 20-25 % 5-годишна преживяемост. В онкологията 5-годишната преживяемост се счита за период на излекуване.
Има значение обаче какъв сегмент от червото отстраняваме. В старите учебници и редица хирурзи все още практикуват методът да се реже повече от 20 см над тумора и поне 5 см. под него. В съвременните практики изрязване по 10 см. във всички направления обикновено се счита за достатъчно. Но задължително трябва да се мисли и по отношение на лимфната система на тумора. Трябва да се пресекат в основата хранещите образуванието съдове, около които се знае че преминават лимфните дренажи на самия тумор. По европейската концепция трябва да се прави дисекция поне до втори лимфен колектор, а източните школи-японска, корейска и др. разширяват и отстраняват лимфните възли и на трети лимфен колектор. Това довежда до 3-5 % по-добра преживяемост на пациентите, но за сметка на повече следоперативни усложнения и по-дълъг болничен престой.

-В кои случаи може максимално да се повлияе на злокачествено образувание?

-Практиката напоследък показва, че е належащо да се извършва изследване на генетиката на различните видове тумори в битката с рака. Всяко злокачествено образувание е полигенно и с различни генетични линии. Дори и по време на лечение е възможно да настъпи промяна в гените на тумора и той да стане нечувствителен и да спре да се влияе от терапията. У нас обаче такива изследвания рядко се правят, защото са скъпи. Подобен анализ при рак на гърдата например струва над 1000 лева.
При оперативни намеси в черния дроб има описани двуетапни техники. За да бъде подготвен той предварително се насочва кръвта към по-малко засегнатата половина, като същевременно тя може да бъде “изчистена” от 3 до 4 малки разсейки. Това се постига чрез операция и лигатура (връзване) на голям кръвоносен клон или неинвазивно чрез артериална емболизация. Моя пациентка например направи метахронна метастаза , появила се в последствие след първата операция на чревен тумор. Тази метастаза беше на трудно място и доста голяма като туморен обем, почти колкото топка за тенис на корт. Единственият шанс бе да отстраним дясната половина на черния дроб. Но подготвяйки я за операция, приложихме съвременния метод, като колеги от инвазивната кардиология блокираха кръвоснабдяването на тази метастаза. Това доведе до свиването и и последва хирургичната интервенция по изрязване част от черния дроб. Това е ярък пример на мулдимодалност на лечението от различни специалисти и прилагане на разнородни техники, за да се постигне максимално добър резултат.
При ангиографска намеса оперативно можем да свържем с чернодробното кръвоснабдяване пособия, наречени портове, през които да се прави локална химиотерапия. Така се минимизират дозите и се намалява системната интоксикация. По този път може да се вкарат и специфични микросфери, с които да се окаже локална лъчетерапия върху метастазите. Това е иновативен принцип, но за съжаление в България незнам да се прилага, защото е скъп и ергоемък.
Има техника, наречена редиофреквентна аблация за унищожаване на чернодробни метастази чрез използване на ток с определена висока честота. Той се подава през специфични игли, около които се повишава температурата. Така местазата може да бъде унищожена по време на лапароскопска операция, при отворена хирургична интервенция, както и неинвазивно, под ехографски контрол.

-Вие стриктно следи новостите в лечението на онкологичните заболявания и наскоро се завърнахте от конгрес в Лисабон. Какво дискутираха световните светила в медицината?

-Участвах в Деветия мултидисциплинарен конгрес за колоректални заболявания. Във форума се включиха не само хирурзи, но и специалисти, които се занимават с диагностика и лечение на рак на червата като гастероентеролози, химиотерапевти, лъчетерапевти и др. Имаше представители от цяла Европа-Франция, Испания, Германия, Холандия, Португалия. Участваха лекари от Южна Корея, както и лектори от САЩ.
Дискутирано бе, че се търсят възможности при онкологично болни да бъдат изолирани от кръвта определени туморни ДНК или клетки. Според теорията на Фишер, заболяването рак е свързано с кръвообращението на човек много рано след появата му. Тази теория, която е от 80-те години на миналия век, обяснява защо при много злокачествени образувания е оправдано да се започне с химиотерапия в самото начало на лечението. Не винаги с изрязването на тумора реално удължава с много живота на болния. Понякога разсейките са по-коварния елемент на болестта и именно те решават продължителността на живот на пациента. Дори и да ги няма в организма или при по-голяма засегнатост на органа, се допуска, че този тумор е по-стар и да има метастази, които по време на операцията да не са видими, но да са предпоставка за по-късната им проява.
Като пример мога да посоча българин в Испания заболял от рак на стомаха без далечни разсейки. Преди 5-6 г. диагностициран там и подложен на химиотерапия. След това последвало хирургично лечение и сега е добре. У нас все още това не е практика.

С генетични изследвания се правят опити за изработване на молекулни модели за предсказване вероятността за наличие на регионални лимфни възли т.нар. „радиомика“ и така се предвижда дори за първоначален тумор колко агресивен може да бъде и дали би се поддал само на локално лечение. Има начин дори с ендоскопска дисекция да се премахне малък тумор от червото, а в останалите случаи с по-висок риск да се подложат на конвенционална хирургия.

-Какви са симптомите за онкологично заболяване на стомашно-чревния тракт?

-Стандартен симптом, който никога не бива да бъде пренебрегван е наличие на кръв в изпражненията. За съжаление не са един и два случаите, в които кървенето при дефекацията се свързва с хемороидната болест. За съжаление не са и малко колегите, които изписват медикаменти за лечение на хемороиди като мазила, свещички и всъшност забавят диагнозата. Пациент с кървене влязъл в моя кабинет, независимо от характера, предвид от зачестяването на тази болест, няма как да не бъде насочен на колоноскопия. В България достъпа до специалисти, които го правят това изследване е лесен, с направление, по здравна каса. Нито е толкова страшно, нито болезнено, може да бъде направено и с упойка. Аз лично съм се подлагал преди 4 г., защото съм фамилно обременен и според съвременните стандарти на петата година отново ще направя подобна профилактика.
Други тревожни симптоми са изхождането на слуз и гной. Чести са промяната в навиците на запек, разстройство или редуването им. Подуване, болки и спазми в корема. За по-високите тумори е характерна и желязо-дефицитна анемия, обусловена от хроничната кръвозагуба. Освен колоноскопията, добри диагностични средства са също бариева снимка на червата, виртуална колоноскопия, ехография, скенер, ядреномагнитен резонанс. Най-висшата форма на диагностика е ПЕТ-скенер, какъвто най-модерен имаме при нас в Александровска. За контрол на болестта е важно нивото на туморните маркери.
В момента имам странен случай на съпрузи и двамата с рак на червото. Мъжът пръв бе диагностициран с разсейки в черния дроб. Премина през химиотерапия и отстранихме обруванието, а след това приложихме и локална химиотерапия като в момента е в задоволително състояние. После се разболя жена му от рак на ректума и след като направи предоперативна лъче-химиотерапия, туморът се сви до рамките на 5 -стотинкова монета и това позволи да бъде отстранен миниинвазивно през ануса.В резултат не се намериха витални туморни клетки. Ако трябваше да оперирам по стандартния начин, тя щеше да е завинаги с торбичка на корема. Сега обаче е добре и предстои само да бъде наблюдавана.

-Какви са причините, предизвикващи коварното заболяване?

-Основни са индустриализацията и храненето. Употребата на храни с високо съдържание на мазнини, препържвани при висока температура, честа употреба на месо, използване на домакински съдове със старите тефлонови покрития, фритюрници, микровълнови печки. Недостатъчна употреба на фибри и целулозни вещества. Създаване на киселинна среда в организма, която предизвиква възпалителни процесии се получава дисбактериоза. Добре е да се прилагат установените от християнстовото пости, за да се пречиства организма. Червените меса-свинско и телешко са опасни. Препоръчвам балансирано хранене с качествени продукти.

-Какво трябва да приема превантивно човек, за да се предпази от рак?

-Вещества, за които се смята, че предпазват са 1/ 4 таблетка аспирин дневно, витамини-С, Е, антиоксиданти, калций, бетакаротини, противозпалителни средства. Да се консумират повече кисело мляко, цитросови плодове и зеленчуци богати на фибри и целулоза.

-Как бихте коментирали вариантите на самолечение с алтернативни методи като билки и други субстанции, които се смятат за панацея?

-Самолечението е опасно и често забавя борбата с рака. Няма нищо лошо пациентите да приемат хранителни добавки, стрити гъби, имуностимуланти и др., които помагат за пречистването на организма и за засилване на имунната система. Това обаче трябва да става само след консултация с лекуващия лекар, а не по собствена преценка или по указания в интернет.

Снимки-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!