Последни Новини

Пионерни украински магистри-финансисти се дипломираха с „двойна диплома“ чрез телемост в Стопанската академия в Свищов

Инж.Стоян Кожухаров, председател на Асоциацията за басейни и спа: Басейните в България са опасни заради липса на критерии и контрол
декември 16, 2018
Стопанската академия в Свищов е първенец в националния регистър за хабилитираните учени в България
декември 31, 2018
Покажи всички

Пионерни украински магистри-финансисти се дипломираха с „двойна диплома“ чрез телемост в Стопанската академия в Свищов

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Първата публична защита на дипломни работи за „двойна диплома“ в Свищов е вече факт. Тя бе проведена паралелно в СА „Д. А. Ценов“ и Донецкия национален университет „Василий Стус“ – гр. Виница, Украйна в присъствието на представители на четири държави и два континента.

Чрез видеоконферентна връзка между Свищов и украинския Виница пионерен випуск украински студенти по магистърска програма “International Financial Management” защити своите магистърски тези. Програмата е по междууниверситетски проект от месец май 2017 г. за „двойна диплома“, осигурявана от преподаватели от катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, България и катедра „Финанси и банково дело” при Донецкия национален университет „Василий Стус“ – гр. Виница, Украйна.

Ръководители на програмата за двойна магистърска диплома са проф. д-р Андрей Захариев (ръководител на катедра „Финанси и кредит“) и доц. д-р ик. н. Александра Лактионова (ръководител на катедра „Финанси и банки“ към Икономическия факултет на Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница, Украйна). Пилотният първи прием е през учебната 2017/2018 г. и включва петима студенти от украинска страна. Съгласно учебния план, през първия семестър, проведен в гр. Виница, Украйна са положени изпити по „Корпоративен капиталов мениджмънт“, „Международен финансов мениджмънт“, Глобална икономика“, „Финансова диагностика“, „Международни финансови пазари“, „Антикризисна политика“ и „Финансова политика“ (с общ хорариум от 345 часа лекции). Осъщественото през пролетта на 2018 г. обучение за втория семестър бе проведено в Свищов от катедра „Финанси и кредит“ по следните шест учебни дисциплини: „Управление на дълга“, „Капиталово бюджетиране“, „Финансов управление на човешките ресурси“, „Финансова аналитика“, „Корпоративно бюджетно управление“ и „Магистърски семинар“ (общ хорариум от 370 часа лекции).

Лекционният процес в Свищов бе в специализирана за обучение на финансисти учебна среда, изградена с дарение от Банка Пиреос. Финалният трети семестър отново бе на украинска земя и включваше стаж в практиката, подготовка и написване под научно ръководство на дипломна работа на английски език, както и самата публична защита.

Защитата се проведе пред смесена комисия от преподаватели от двете сродни катедри. От българска страна членове на комисията бяха проф. д-р Андрей Захариев – ръководител катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, доц. д-р Стефан Симеонов, гл. ас. д-р Цветан Павлов и гл. ас. д-р Димитър Костов. Публичната защита бе уважена и от други международни студенти и специализанти в академията, в т.ч. записалия в Свищов бакалавърската специалност „Finance, Banking and Insurance” (на английски език) редовен студент Ибрахим Мохамед Ибрахим Дерар от Судан, както и докт. Мохамеб Албаз от Университета на Суецкия канал в гр. Исмаилия, Арабска република Египет. Така публичната защита бе проведена практически чрез телемост в присъствието на представители на четири държави от два континента.

Проведената чрез видеоконферентна връзка защита на английски език на магистърските тези бе по теми, пряко свързани с реални проблеми на финансовия мениджмънт и капиталовите пазари. Магистър Лаура Асеева, защити дипломна работа на тема „Financial aspects of forming the development strategy of enterprise“ под научното ръководство на проф. д-р Андрей Захариев и доц. д-р Виктория Матвийчук, темата на магистър Серхий Василченко бе „Credit policy of a bank with foreign capital“ с научен ръководител проф. д-р Божидар Божинов и доц. д-р Татяна Карповал; магистър Вячеслав Демьохин разработи дипломна работа на тема „Management of credit risks of the consumer lending“ с научен ръководител проф. д-р Божидар Божинов и доц. д.и.н Олександра Лактионова; магистър Марко Лемешко разработи теза „Financial stimulation of the development of small and medium enterprises on the level of city“ под научното ръководство на проф. д-р Андрей Захариев и доц. д.и.н Олександра Лактионова; магистър Вадим Mисник представи и защити теза „Improvement of the financial performance management of the industrial enterprise (for VOFPP)“ с научен ръководител доц. д-р Стоян Проданов и доц. д-р Виктория Матвийчук.

Всички дипломанти показаха чрез своите дипломни работи изключително високо ниво на подготовка и изследователски способности, което бе установено още на етапа на изготвяне на рецензии. Всеки дипломат бе „двойно“ рецензиран от украински и български учени – доц. д-р Виктория Матвийчук, д-р Татяна Карпова, проф. д.и.н Олександра Лактионова, проф. д.и.н Олександра Лактионова, доц. д-р Виктория Матвийчук от украинска страна и проф. д-р А. Захариев, гл. ас. д-р Цветан Павлов и гл. ас д-р Димитър Костов – от българска страна.

През есента на 2018 г. катедреният координатор на проекта гл. ас. д-р Димитър Костов осъществи преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в катедра „Финанси и банково дело“ при Донецкия национален университет „Василий Стус“ във Виница – Украйна, като даде финални указания от българска страна към украинските абсолвенти при подготовката на техните дипломни работи. Година по-рано проф. д-р Андрей Захариев след мобилност по програма Еразъм+ се включи пряко в обучението за първия семестър на петимата студенти от украинска страна в гр. Виница.

На официална церемония в Донецкия национален университет „Василий Стус“ през месец май 2017 г. проф. Захариев бе удостоен и с високото отличие „Doctor Honoris Causa” на украинския партньор в знак на позитивна оценка за инициативата за проекта „двойна диплома“ и десетилетното партньорство между двете висши училища. Заключителните думи след успешната защита на двамата ръководители на партниращи си катедри от Украйна и България бяха посветени на очакванията за успешен нов прием и на втори випуск студенти по този вече позитивно завършен пионерен за СА „Д. А. Ценов“ международен академичен проект.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!