Последни Новини

Млад талант във финансовата наука избра професията преподавател в Стопанската  академия в Свищов

Прилагат халотерапия в единствената солна стая във Великотърновска област
октомври 11, 2018
Хуманоиден робот, спортни автомобили, аеродинамичен тунел представиха млади изобретатели в Горна Оряховица
октомври 11, 2018
Покажи всички

Млад талант във финансовата наука избра професията преподавател в Стопанската  академия в Свищов

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

След успешно издържан конкурс в началото на октомври  в състава на катедра „Финанси и кредит“ при Стопанската академия „Д. А. Ценов“  в Свищов на академичната длъжност „асистент“ е назначен с договор за 4 години д-р Калоян Петков. Той е роден на 1 ноември 1990 г. в крайдунавския град. Бакалавър е по „Финанси” в свищовския ВУЗ. Има магистърска степен по „Финансов мениджмънт” към академията. Доктор е по „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“  със защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на оценяването на фирмите в България“ под научното ръководство на доц. д-р Александър Ганчев  пред научно жури с председател проф. д-р Андрей Захариев.


Съвместно с доц. д-р Пламен Пътев (I-Shou University, Kaohsiung, ROC Taiwan) има приета за публикуване до края на 2018 г. статия в научното списание „Journal of Wealth Management“, коeто се индексира във водещата световна база с реферирани научни публикации Scopus и развива съвместен проект за професионални корпоративни инвестиционни анализи. При участието си в конкурса д-р Калоян Петков депозира публикувани седем статии, осем научни доклада, едно участие в колектив за написване на учебник, два самостоятелни учебника и две участия в  методически ръководства в общ обем от 838 стандартни страници, към които с дисертацията и автореферата към нея се формира научна продукция от над 1200 стр. Има мобилност по Еразъм за период от пет месеца през 2017 г. във Факултета по Икономикс на Университета във Вилнюс. Участвал е като докторант в разработката и осигуряването на учебни програми по „Финансов анализ” (в среда MS Excel), както и в научни проекти към Института за научни изследвания на СА „Д. А. Ценов“. Носител е на наградата на името на д-р Иванка Петкова за изследвания на млади учени в областта на международните финанси, организирана от Института за икономическа политика.


Д-р Калоян Петков се развива в областта на портфейлния мениджънт и в частност практическото приложение на активния портфейлен мениджмънт в развиващите се икономики по света. Уменията в областта на иконометричния анализ, приложението на специализиран софтуер (R/RStudio) и финансовото моделиране му позволяват да участва в разработката на инвестиционни модели, използвани от инвестиционни фондове, пенсионни дружества, индивидуални инвеститори и др. с цел подобряване представянето на техните портфейли от ценни книжа.
Като докторант в редовна форма на обучение е избран за член на Студентския съвет при СА „Д. А. Ценов“ на позиция заместник-председател. В тази си позиция е инициатор на научни форуми за студенти, водещи до публикуване в годишни сборници със студентско научно творчество. Активно се ангажира с развитие на студентския спорт и лично подкрепя като картотекиран играч участието на студентски отбор в Националната аматьорска лига по баскетбол (сезон 2017/2018 г.). През настоящия сезон (2018/2019 г.), заедно с докторант Цветелин Борисов от катедра „Бизнес информатика“, е организатор на представителния за Свищов баскетболен отбор „BorisovStudios – Свищов“. Като член на Общото събрание и Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“ ревностно защитава студентската независимост и самоуправление.


Една от ежегодните инициативи, които д-р Калоян Петков активно развива  е подготовката на екипи, представляващи Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ в състезанието за финансови анализатори CFA Research Challenge. Състезанието се провежда на глобално ниво и е едно от най-елитните събития в корпоративния и инвестиционен свят. Участвалите студенти в екипите на Стопанска академия без изключение се реализират на високи позиции в сектор „Финансови и застрахователни дейности“.


След конкурс за експерт по проект на СА „Д. А. Ценов“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ д-р Калоян Петков написва два академични учебника за финансово-аналитична подготовка на студенти и докторанти чрез използване на специализиран иконометричен софтуер „R”. След проведени лекции през 2018 г. във формат „зимно“ и „лятно училище“ чрез тях се обогатява конкурентно подготовката на целеви групи от 16 студенти и 24 докторанти от СА „Д. А. Ценов“, които понастоящем разработват и своите първи „start-up” научни изследвания за публикуване като статии и студии в алманаси на английски език.
В катедра „Финанси и кредит“ в Свищов д-р Калоян Петков ще преподава по учебни дисциплини в ОКС „Бакалавър“, свързани с корпоративните финанси, инвестициите и портфейлния мениджмънт.

Снимки-Стопанска академия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!