Последни Новини

Насърчават  заетостта и трудовата мобилност  в трансграничния регион чрез проект за 648 094 лева 

Великотърновският музей откри в Букурещ изложба с уникални фотоси от Руско-турската война
май 18, 2018
Иконописец изографисва човешки тела
май 18, 2018
Покажи всички

Насърчават  заетостта и трудовата мобилност  в трансграничния регион чрез проект за 648 094 лева 

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Информационно събитие във връзка с изпълнението на проект „Шанс за развитие“ по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, Договор № 16.4.2.087/ е-MS codeROBG-176,приоритетна ос 4 “Квалифициран и приобщаващ регион”, специфична цел 4.1. “Да се насърчи интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност”, се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов.

Водещ бенефициент по трансграничния проект е Университетът в Крайова, Румъния, а партньори от страна на България са Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и Фондация за регионално развитие – Видин.

Основната цел на проекта е увеличаване пригодността за заетост чрез развиване на професионални компетенции и подпомагане на професионалната мобилност на търсещите работа посредством осигуряване на по-добра комуникация между работодателите и лицата, които търсят работа в областите Долж (Румъния), Видин и Велико Търново (България). Общата му стойност е 648 094,73 евро, като собствените средства на партньорите възлизат на 12 961,90 евро. Срокът на изпълнение е тригодишен от 15 май 2016 г. до 15 май 2019 г.

На информационното събитие присъстваха повече 60 участници от целевата група- студенти от СА и безработни, регистрирани в Бюрото по труда, както и ръководителят на проекта – Михаела Удрищою от Университета в Крайова и членовете на екипа за управление- доц. Анелия Радулова, доц. д-р Галина Захариева, д-р Александрина Александрова, доц. Теодора Филипова и доц. Искра Пантелеева.

В мултимедийна презентация Михаела Удрищою отчете изпълненото до момента по проекта, който бе подписан в Секретариата на програмата в Калъраш през 2015 година. Тя припомни параметрите на проекта, както и изпълнението по дейности, илюстрирани с богат снимков материал.

Доц. Анелия Радулова информира как е извършен подбора на целевата група, която обхваща 82-ма човека от които 72-ма студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен и десет безработни лица, с регистрация в Бюрото по труда в Свищов. Селекцията е била извършена на два етапа за периода май- август 2017 г. Заради големия интерес към проекта от стана на студентите, е поискано разрешение от Управляващия орган за увеличение на бройките. Критериите за подбор са включвали младежите да са в ОКС бакалавър, магистър или доктор, както и активно търсещи работа безработни висшисти, посочи още доц. Радулова.

Доц. Галина Захариева отчете проведените досега обучения в рамките на проекта. Младежите са обучени как да разработват индивидуални планове, как да развиват умения за кандидатстване за работа, как да се адаптират към изискванията на съответната фирма, как да подготвят своите автобиография и мотивационно писмо. Освен това са научили повече как да се подготвят за интервю за работа, какви са видовете интервюта. “Специално внимание обърнахме на компетенциите, на т.нар. “меки компетенции”, свързани с комуникацията на български и чужди езици, на работа в екип и междукултурните комуникации, както и на техническите компетенции, посочи доц. Захариева. За по-голяма ефективност групите са били разпределени от по 10-12 човека.

Д-р Александра Александрова отчете работните посещения на участниците в проекта в Румъния. На 27-29 ноември 40 представители на целевата група са посетили две предприятия в Крайова- завод “Форд” и Elpreco – най-големият производител на сглобяеми бетонни елементи в района на Олтения. По време на срещите членовете на целевата група са имали възможност да наблюдават етапите и спецификата на работния процес, да разговарят със специалисти от различни сфери и да получат информация относно плановете на компаниите, свързани с предстоящи инвестиции в производствени линии, разширяване на гамата на произвежданите продукти и възможностите за реализация. Студентите са участвали с презентации и в конференция на тема „География, икономика и туризъм в трансграничния регион“, организирана от Университета в Крайова.
От 7 до 9 март пък румънската целева група е посетила “Винпром Свищов” АД и “Български бетонни елементи” ООД – Свищов.

Доц. Теодора Филипова отчете, че във връзка с конструирането на Румънско- български кариерен център по проекта, от май 2016 г. до сега са били организирани 14 срещи с работодатели от градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Свищов. Румънската целева група е посетила винарната в Свищов и Завода за стоманобетонни конструкции. Срещите са били ползотворни за студентите, които ще участват в интернет платформа /Румънско- българският кариерен център/ и ще се запознаят с изискванията на пазара на труда в България и Румъния. Към центъра вече са дали съгласието си да бъдат привлечени български работодатели.

Четири курса по предприемачество са били организирани по проекта, отчете доц. Искра Пантелеева. В момента в два курса от по 100 часа се обучават 38 представители на целевата група, като фокусът е върху овладяване на практически умения на обучаемите. При успешно взет изпит участниците ще получат сертификат за професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”. Курсовете протичат в модулите “Управление на персонала в МСП”, “Основи на предприемачеството”, както и засягат теми, свързани с конкурентноспособността на малкия и среден бизнес. Бе организирана и конференция на тема: „География, икономика и туризъм в трансграничния регион“, организирана от Университета в Крайова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!