Последни Новини

Полк.доц.д-р Невена Атанасова-Кръстева: В НАТО обсъждаме политики за равнопоставеност на половете

Свищовски студенти с призово класиране в национално състезание по финансов анализ и оценяване
март 7, 2018
Красимир Балъков стана носител на приза “Кавалер на жълтата роза”
март 8, 2018
Покажи всички

Полк.доц.д-р Невена Атанасова-Кръстева: В НАТО обсъждаме политики за равнопоставеност на половете

Полковник доц.д-р Невена Атанасова-Кръстева е преподавател в Катедра „Национална и регионална сигурност” на факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски” във Велико Търново. Еразъм координатор в университета, национален делегат на България в Комисията по равнопоставеността към НАТО. Бивш президент и настоящ член на „Зонта интернешънъл”, член на УС на Сдружението на жените-военнослужещи.

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

В месеца на жената разговаряме с успяла в нелеката професия на офицер от Българската армия дама. Борбената великотърновка разказва за израстването си в звание, за научната си работа, за дейността си като преподавател и координатор на значими проекти, за членството в комисия към НАТО.

-Полк.Кръстева, наскоро бяхте повишена в звание и сте първата жена полковник в НВУ „Васил Левски”. Това удовлетворение ли е или бреме?

-Официално от миналата година със заповед на Министъра на отбраната съм полковник. Колегите се шегуват, че съм първата жена полковник в историята на Националния военен университет и на бившото военно училище. Приятно ми е да го чувам , защото се гордея, че съм завършила миналия век това военно училище. Без значение е дали ще вляза в страниците на историята на учебното заведение, но това е много сериозна отговорност пред мен. Не само, че съм офицер с такова звание, но то означава и още повече работа, отдаденост , доказване. Когато бях курсант и лейтенант като се кажеше „полковник”, си представях достолепен мъж с побеляла коса и с големи мустаци. Днес ситуацията е далеч по-динамична. Високото звание е признание за моята работа, заслужила съм го, защото отговарям на всички изисквания, за да бъда повишена. Ангажиментът ми е да продължавам да бъда достоен офицер.

-Вие сте много деен човек. По какви по-значими проекти работите в момента?

-Благодарна съм, че работата ме е свързала с различни хора и с много възможности да работя по разнообразни проекти. НВУ ще е домакин на едно от 14-те събития на Министерството на отбраната, които са свързани с българското председателство на ЕС. Събитието е „Четвърта олимпиада по обща политика за сигурност и отбрана” и ще е от 21 до 25 май тази година. Ще участват курсанти от 25 военни академии и университети от 15 страни в цяла Европа. Това е олимпиада-състезание и от една година работя по този проект. Той е под егидата на Групата за прилагане на инициативата за обмен на млади офицери, вдъхновена от програмата „Еразъм”. Това е група към Европейския колеж за сигурност и отбрана в Брюксел. Тази олимпиада се провежда на всеки 2 години от 2012 г. Уникална възможност е да се съберат толкова млади хора, които са завършили онлайн курсове за обучение, свързани с допълнителни знания по проблемите на сигурността и отбраната на ЕС, положили са успешно тестове след всеки от четирите модула, избрали са теми за писане на есета по посочената тематика. Написаните есета ще защитят пред международно жури от офицери и академични представители от всички 25 академии. Всичко това е много отговорно и полезно за младите хора, а Българската армия с подписаните договорености като член на НАТО и ЕС и участието и в различни мисии и операции, предполага динамична среда за развитие на младите кадри. Така се придобиват умения за работа в интернационална и интеркултурна среда, свързана с динамиката на съвременните заплахи. Тези млади хора ще имат възможността да се обучават, развиват професионално, да създадат контакти и приятелства, а и да видят Велико Търново, който е прекрасен град.
Това е едно от малкото събития извън столицата по време на българското председателство на ЕС, което ще допринесе за популяризирането на Военният университет, въпреки че имаме много добри партньори и работим отдавна по международното сътрудничество и програмата „Еразъм” и „Еразъм +” на ЕС.
С този проект сме ангажирани цял екип. НВУ „Васил Левски” има сериозен принос, тъй като е разработил и интернет платформа, която се използва от Европейския колеж по сигурност и отбрана за инициативите по програма „Еразъм” и академичния обмен с всички академии и университети в Европа.

-Курсанти от НВУ са носители на не малко отличия от конкурси. Колко възпитаници на военния ВУЗ ще участват в тази олимпиада?

-По четирима участници от всяка една държава ще се представят на олимпиадата. От българска страна ще се включат курсанти от НВУ „Васил Левски” и от Висше Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” във Варна. В НВУ имаме много силно развита програма „Еразъм” , към която има огромен интерес от студенти и курсанти, които посещават военни академии и цивилни университети в Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Австрия, Румъния, Гърция, Латвия, Малта и др. Имаме нови сключени договори за обмен на обучаеми и преподаватели с академии от Въоръжените сили на Италия, Испания, Португалия. Предстои подписване на договор с Кралската военна академия в Брюксел, Белгия.
Всички тези инициативи са изключително полезни за младите хора, които имат възможност да посещават различни страни, да усъвършенстват езиковите и професионалните си знания и умения, а в последствие много от тях получават и предложения за работа в престижни институции. Но зад тези резултати стои много труд. Младостта е прекрасна, но когато е подплътена с добро образование и подготовка, след време трудът им ще бъде обезвъзмезден.

-Член сте на Комитета по равнопоставеност на НАТО. Разкажете за работата на този орган.

-Комитетът по равнопоставеност на НАТО е новото наименование на бившия Комитет на жените в главната квартира на НАТО в Брюксел. В него членуват представители от всички държави членки на НАТО и всички партньори на Алианса. Работата там е изключително интересна, а практиката е веднъж годишно да се провежда голяма конференция. Форумът винаги е тематичен. Разделяме се на синдикати и на работни групи с поставени конкретни задачи. В комитета членуват не само жени, но и мъже.
В много Въоръжени сили – Австралия, Канада, Италия, Белгия, Испания, националните делегати в комитета са мъже офицери и прекрасно работим всички заедно в екип. Имаме и огромното задължение и отговорност да предоставим препоръки към Военния комитет на НАТО, който е висшият команден орган. Препоръките са свързани с популяризиране на практики по равнопоставеността и конкретни мерки, насочени към актуализиране на съществуващите политики. Но преди този форум всяка една държава предварително изготвя национален доклад. Подготвям го за трета поредна година с помощта на колеги от различни структури от МО. Като национален делегат през последните 2 г. съм наследила доброто отношение към нашата страна, в резултат на професионалната работа на мои колеги-делегати през миналите години. Доказателство за това е честта и отговорността, която страната ни имаше като Председател на Изпълнителния комитет на Комитета за равнопоставеност на НАТО през периода 2015-2017 г. в лицето на полк.Невяна Митева от МО. Преди мен в работата на Комитета са участвали колеги, с които сме от първите дамски випуски на военното училище. Повечето вече сме подполковници и полковници и сме минали през сериозно професионално развитие. По проблемите на равнопоставеността всички работим отдавна като още през 2006 г учредихме Сдружение на жените военослужещи като неправителствена организация. Аз съм сред учредителите, до днес съм в Управителния съвет и отговарям за военно-образователната система.
По повод на националния доклад за конференцията на Комитета в момента събирам данни от различни структури на БА и Министерството на отбраната, защото трябва да подготвя изключително богата и многопосочна информация като се попълва един интерактивен въпросник на НАТО, който е с 10 секции. Трябва да се посочат конкретни статистическите данни за годината – брой мъже и жени във ВС, състояние на резерва във видовете Въоръжени сили и др. Трябва да бъдат включени всички практики и политики, които действат във ведомството, свързани с правната страна на прилагането на въпросите за равнопоставеността, с изискванията към изпълнението на функционалните задължения от мъжете и жените в униформа. Да се даде отговор има ли баланс между професионалния и личния живот на военнослужещите, как се процедира когато единият е по майчинство, при какви обстоятелства може да се ползва бащинство? Как са осигурени военнослужещите, които напускат армията и какви мерки се използват за мотивиране и задържане на военнослужещите на активна военна служба? До каква степен българското законодателство е напреднало в тези политики в държавата и конкретно в БА? Има ли обучение по политики за равнопоставеност в обществото и във Въоръжените сили? Важно е работата ни, която е насочена към практики, които гарантират равните възможности за професионално развитие на жените и мъжете и тяхната успешна дейност в екип, като знанията и компетенциите на военнослужещите, да не са обвързани с етнически, полови или други признаци.
-От какви ръководни докумени се определя работата на Комитета?
-Работим с основните документи на Алианса и с резолюциите на ООН. Мога да посоча Резолюция 1325 на СС на ООН, която се нарича „За жените, мира и сигурността” . Това е първият международен документ, който повдига въпроса за въздействието на войните и бойните действия върху мъжете, жените, момичетата и децата и акцентира въху факта, че жените са били изключвани от мирните процеси и процесите по стабилизиране на държавите. Резолюцията акцентира върху увеличаване дела на жените във всички сфери на професионален, бизнес, икономически и социален живот. За стимулиране участието им в процесите на вземане на решения, участие в провеждането на преговори, гарантиране на права, възможности за равно развитие и заплащане. Това са казуси, по които модерно развитите общества, включително и България имат сериозен напредък през последните 10 години.

-Как се справя и преуспява една жена в такава мъжка професия?

– Няма човек, който да е искал да се развива и да се стреми към успеха, без да е правил компромиси. Ако трябва да се върна назад в младежките си години, отново бих избрала да кандидатствам във военното училище. С гордост нося униформата и харесвам работата си. Още като лейтенант, знаех какво желая да правя. Исках да съм преподавател и още тогава взех решение и продължих да се занимавам с психология. Благодарна съм, че имах шанс да развия и постигна целите си като през цялото време съм учила и работила. Продължавам да работя сред мъжко обкръжение. Но това винаги ми е давало възможност да опозная себе си, да си науча уроците, да си взема поука за това, че не съм била достатъчно съобразителна понякога и звездичките на рамото ми не винаги са били достатъчни за конкретно решение или действие.

-Имате сериозна научна кариера и следващата стъпка е да станете професор. Кога ще се случи това?

– Разбрала съм, че всичко, което е постигнато с труд, рано или късно се оценява. Това ме е мотивирало да работя, да пиша десертация, учебници, научни доклади, да правя изследвания. Във всички проекти, в които съм участвала, целта е била да са в полза на много хора. Занимавам се с изследванията, свързани с обучението и лидерското развитие на курсантите, как то да е по-пълноценно, разнообразно, а контактът да е от значение и за двете страни. Основната ми дейност като преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност” изключително ме мотивира, защото всяко влизане в час е едно приключение. Винаги трябва да съм на ниво, нямам право да се отпускам, защото младите хора са много информирани и често и аз научавам много неща от тях. Понякога след 10 часа лекции, вечер не ми се говори в къщи. Но макар и уморен, когато си удовлетворен, вътрешното усещане е уникално. И никакви награди, материални стимули, заплати..не могат да предоставят това удовлетворение.

-Вие сте широко скроен човек и въпреки голямата натовареност, намирате време и за дейности извън армията.

-Голямата натовареност е свързана с най-голямата жертва, наречена „време за себе си”. Понякога си мечтая да съм някъде за една седмица без телефони, интернет… Имам много приятели, членувам в различни организации, работещи по социално значими проекти. Вече повече от 10 години съм член на международната организация „Зонта интернешънъл”, която също работи за подобряване статута на жената в обществото. Там се срещам с прекрасни дами с невероятни професии, интелигентни, забавни. Развиваме активна дейност за подпомагане на млади таланти, организираме благотворителни инициативи за болници, училища, спортни мероприятия. Тази работа е свързана с нашето време, енергия , лични финансови средства, които инвестираме, но съм удовлетворена, когато виждам реалните резултати. Това е моето женско време и съпругът и децата ми много пъти са ме подкрепяли и участвали в тези инициативи. Като човек на движението и динамиката от 7-8 години отмарям с латино танци. Когато открадна време, посещавам и степ аеробика, за да се поддържам , защото като офицер е редно да съм в добра форма. Всичко това е моята антистрес програма. Аз съм жена, която много обича цветовете и когато не съм в униформа, често съм облечена в ярки багри. Най-ценното нещо в живота са децата ми, които с моя съпруг възпитаваме да са добри хора и достойни българи.

Снимка-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено от копиране !!